DOPORUČUJEME:    Poeta.cz, MůjCitát chcete tu mít svůj odkaz ?Web není v současnosti aktualizován
Zpět na index Můjscriptu
 Přiřazovací operátory   Řetězcové operátory   Speciální operátory   Pohyblivé menu  Článků: 95; Příkladů: 64
Právě nás čte 1 člověk
 Hlavní nabídka:
Základy
Základy
Proměnné
Funkce
Větvení
Dialogová okna
Cyklus
Události
Uživatelská okna
Datum a čas
Formuláře
Obrázky
Matematické funkce
Cookies
Kompatibilita
Reference
Základy
Objekty
Ostatní
Operátory
Příklady
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
Nastavit jako homepage Přidat k oblíbeným
 Podsekce MůjScriptu:
Tvůrčí tým
Napsali nám
Guestbook
 Náš Webtip:
Poeta.cz - server nejen o poezii
MůjCitát - server o citátech
 Nenechte si ujít:
Řešení nekompatibility na jedné stránce
Objekt navigator
Cookie manipulátor
Využití cookies ve formulářích
Počítadlo návštěv jednoho člověka na dané stránce
Faktoriál
Animace obrázků
Záměna více obrázků
Záměna dvou obrázků
Kontrola údajů ve formuláři
Přístup k prvkům formuláře pomocí pojmenování
Přístup k prvkům formuláře pomocí pořadových čísel
window.clearTimeout()
Načasování v JavaScriptu
Operace s časovými údaji
Datum a čas - začínáme
Stavový řádek
Vytvoření nové stránky
Ovládač události onDblClick
Ovládač události onClick
Ovládač události onUnLoad
Ovládač události onLoad
Příkaz continue
Příkaz break v cyklech
Příkaz for
Příkaz while
Příkaz do while
Vstupní okno
Potvrzovací okno
Výstražné informační okno
Logické operátory
Příkaz switch
Podmínka if else (2)
Podmínka ? :
Funkce - začínáme 2
Funkce - začínáme
Pole v praxi
Proměnné v praxi
Základní aritmetické operátory
Kam se scripty? Jaká je správná základní syntaxe JS?
JavaScript - co to je?
Pohyblivé menu

Jak efektivně pracovat se scrollováním? To se dozvíte v dnešním příkladu.

Zdrojový kód:

<html>
<head>
<title>Automatické posunování stránky</title>
<script language=javascript>
<!--

function prekresli()
{
menu.style.pixelTop=document.body.scrollTop;
window.setTimeout("prekresli()",10);
}
function rolluj()
{
window.scrollBy(0, 10);
timerID=window.setTimeout("rolluj()",5);
}
function AutoStop() {
clearTimeout(timerID);
}
// -->
</script>

</head>
<BODY onLoad="prekresli()">
<h2 ID="menu" STYLE="position:absolute; visibility:show; z-index:2;"onmouseover="rolluj();" onmouseout="AutoStop()";>Trvalý text</h2>
<h3 ID=1>První nadpis</h3>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<h3 ID=2>Druhý nadpis</h3>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<h3 ID=3>Třetí nadpis</h3>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<h3 ID=4>Čtvrtý nadpis</h3>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<h3 ID=5>Pátý nadpis</h3>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
</body>
</html>
 


Výsledek:


První nadpis

Druhý nadpis

Třetí nadpis

Čtvrtý nadpis

Pátý nadpisVysvětlení činnosti:

Pro vyzkoušení scriptu najeďte myší nad text "Trvalý text".
Pokud jste úspěšné doscrollovali až sem, tak se zde dovíte něco o tom, jak tento script pracuje. Je založen na třech funkcích prekresli(), rolluj() a AutoStop(). Funkce prekresli() se stará o to, aby byl neustále text na jednom místě. Používá k tomu metody, kterými přiřazuje prvku menu (v našem případě tak máme pojmenovaný tag span), aby byl neustále v levém horním rohu. Funkce rolluj() používá metodu scrollBy, která zapříčiní posun o 10 bodů dolů. Abychom nemuseli vjíždět na prvek neustále při každém posunu, využijeme syntaxi setTimeout, která bude danou funkci volat každých 5 milisekund. Poslední funkce je AutoStop(), která při vyvolání zastaví obnovování funkce rolluj(). V samotném kódu jsme již použili jen prvky CSS, které se JS ani tak moc netýkají a ovladače událostí, které již určitě musíte z předchozích článků skvěle ovládat :o). Tak už jen rollujte o106 :).

10.12.2002 | Příklady | David Havlíček
Dnes je 30. 05. 2020
Svátek má Ferdinand
 Kontakty na nás
ICQ: 108078007
muj-script@poeta.cz
mongi@centrum.cz
 Bleskové aktuality:
10.12.2002 Dlouho jsme tu neměli příklady, tak co kdybychom si dneska jeden dali?
07.12.2002 Poslední operáty, které si představíme, jsou speciální.
02.12.2002 Po delší pauze si představíme další operátory - řetězcové.
17.11.2002 Next operátory jsou přiřazovací.
10.11.2002 Jedněmi z posledních operátorů jsou porovnávací.
02.11.2002 Už jste slyšeli o logických operátorech? Pár jich taky je.
29.10.2002 Dalšími operátory jsou bitové.
26.10.2002 Dnes si představíme první z řady operátorů - aritmetické operátory.
24.10.2002 Další částí referencí jsou příkazy.
18.10.2002 Dnes se mrkneme na referenční přehled funkcí.
12.10.2002 Window je objekt, který má snad nejvíce metod a vlastností, tak se mu dnes podíváme na zoubek.
06.10.2002 Netradičně v neděli další objekt - string.
28.09.2002 Další sobota. Další objekt - screen.
21.09.2002 Hodně používáný je objekt navigator. Proto se na něj dneska zaměříme.
14.09.2002 Po týdenní pauze další referenční článek o objektu - tentokrát Math.
07.09.2002 Objekt location bude náš dnešní cíl.
04.09.2002 Na paškál si tentokrát vezmeme objekt history.
 Aktuální články:
Speciální operátory
Řetězcové operátory
Přiřazovací operátory
Porovnávací operátory

Copyright © 2001-2004 David Havlíček, design:Vít Dlouhý
Všechna práva vyhrazena (R)
Šíření článků, bez souhlasu redakce je výslovně zakázáno!