DOPORUČUJEME:    Poeta.cz, MůjCitát chcete tu mít svůj odkaz ?Web není v současnosti aktualizován
Zpět na index Můjscriptu
 Přiřazovací operátory   Řetězcové operátory   Speciální operátory   Pohyblivé menu  Článků: 95; Příkladů: 64
Právě nás čte 1 člověk
 Hlavní nabídka:
Základy
Základy
Proměnné
Funkce
Větvení
Dialogová okna
Cyklus
Události
Uživatelská okna
Datum a čas
Formuláře
Obrázky
Matematické funkce
Cookies
Kompatibilita
Reference
Základy
Objekty
Ostatní
Operátory
Příklady
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
Nastavit jako homepage Přidat k oblíbeným
 Podsekce MůjScriptu:
Tvůrčí tým
Napsali nám
Guestbook
 Náš Webtip:
Poeta.cz - server nejen o poezii
MůjCitát - server o citátech
 Nenechte si ujít:
Řešení nekompatibility na jedné stránce
Objekt navigator
Cookie manipulátor
Využití cookies ve formulářích
Počítadlo návštěv jednoho člověka na dané stránce
Faktoriál
Animace obrázků
Záměna více obrázků
Záměna dvou obrázků
Kontrola údajů ve formuláři
Přístup k prvkům formuláře pomocí pojmenování
Přístup k prvkům formuláře pomocí pořadových čísel
window.clearTimeout()
Načasování v JavaScriptu
Operace s časovými údaji
Datum a čas - začínáme
Stavový řádek
Vytvoření nové stránky
Ovládač události onDblClick
Ovládač události onClick
Ovládač události onUnLoad
Ovládač události onLoad
Příkaz continue
Příkaz break v cyklech
Příkaz for
Příkaz while
Příkaz do while
Vstupní okno
Potvrzovací okno
Výstražné informační okno
Logické operátory
Příkaz switch
Podmínka if else (2)
Podmínka ? :
Funkce - začínáme 2
Funkce - začínáme
Pole v praxi
Proměnné v praxi
Základní aritmetické operátory
Kam se scripty? Jaká je správná základní syntaxe JS?
JavaScript - co to je?
Kam se scripty? Jaká je správná základní syntaxe JS?

Scripty nefungují samy od sebe. Musí být někde umístěny. Kde se umisťují a mnoho dalšího se dozvíte v tomto megačlánku o interním a externím umístění JS a také o syntaxi JS.

Existují dva typy umístění JavaScriptu. Ve stránce HTML (interně) a externě. Popíšeme si oba tyto způsoby.

Interní umístění scriptu
Interní znamená uvnitř. To platí i o interním umístění JavaScriptu. Umísťuje se totiž dovnitř kódu HTML. Pro názornost si uveďme příklad:

<html>
<head>
<title>Zkouška</title>
</head>
<body>
<script language="JavaScript">
<!--
document.write("Toto vypsal JavaScript");
// -->
</script>
</body>
</html>

U tohoto příkladu se na chvíli pozastavíme a vysvětlíme si základní syntaxi JavaScriptu. Předem musíme označit, jakým programovacím jazykem budeme psát (sekvence <script language="JavaScript">). Poté script označíme úvodním komentářem <!-- a následně mu přikážeme aby vypsal text document.write("Toto vypsal JavaScript"). Na závěr script zakončíme koncem komentáře // --> a ukončením scriptu </script>.
Upozornění: Nezapomeňte na konec každého řádku v JavaScriptu napsat středník ;


Externí umístění
Externí znamená vně něčeho. V tomto případě jde o umístění JS ven z HTML. Při tomto způsobu umístění se JS zapíše (bez veškerých HTML značek!!!) do externího souboru s příponou js. Uveďme si příklad:
Hlavní soubor:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Zkouška č. 2</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="zkouska.js"></SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

Externí soubor zkouska.js:
document.write("Tento text vypsal JavaScript");

Interní i externí umístění JS má své výhody i nevýhody. Externí soubor můžeme třeba použít, když zpracováváme více www stránek, na níž bude použít a stačí nám tedy k editaci pouze upravit externí soubor.
 

Syntaxe JS
Místo obyčejného výpisu textu můžeme použít i libovolné značky html, například:

document.write("<P>Ahoj</P>");

Uvozovky
Jistě jste si všiml, že pro označení, který text (popřípadě které html značky) má JS vypsat musíte použít uvozovky. Ale co když je chcete použít v textu? Stačí použít \\. Pro názornost uvedu příklad:

document.write("Nejlepšíje \"MůjScript\" server");

Rozdělování textu
Na rozdělení kodového textu na více řádků můžeme v JS použít dvě metody.

Metoda A - použítí více sekvencí document.write()
Příklad:

document.write("První část textu");
document.write("Druhá část textu");
Metoda B - použití spojovacího znaménka +
Příklad:

document.write("První část textu"
+"Druhá část textu");

Každá metoda má své výhody a nevýhody. U metody A je jednodušší syntaxe ale zdlouhavost zápisu. U metody B je tomu naopak.

Spojení řádků
Někdy se může vyskytnout situace, kdy naopak budete chtít řádky spojit. Příklad mluví za vše:

document.write("Jak "); document.write("se"); document.write(" máte?");

Souhrnnou ukázku veškeré dnes probrané syntaxe objevíte po kliknutí ZDE.


18.12.2001 | Základy | David Havlíček

Dnes je 23. 01. 2020
Svátek má Zdeněk
 Kontakty na nás
ICQ: 108078007
muj-script@poeta.cz
mongi@centrum.cz
 Bleskové aktuality:
10.12.2002 Dlouho jsme tu neměli příklady, tak co kdybychom si dneska jeden dali?
07.12.2002 Poslední operáty, které si představíme, jsou speciální.
02.12.2002 Po delší pauze si představíme další operátory - řetězcové.
17.11.2002 Next operátory jsou přiřazovací.
10.11.2002 Jedněmi z posledních operátorů jsou porovnávací.
02.11.2002 Už jste slyšeli o logických operátorech? Pár jich taky je.
29.10.2002 Dalšími operátory jsou bitové.
26.10.2002 Dnes si představíme první z řady operátorů - aritmetické operátory.
24.10.2002 Další částí referencí jsou příkazy.
18.10.2002 Dnes se mrkneme na referenční přehled funkcí.
12.10.2002 Window je objekt, který má snad nejvíce metod a vlastností, tak se mu dnes podíváme na zoubek.
06.10.2002 Netradičně v neděli další objekt - string.
28.09.2002 Další sobota. Další objekt - screen.
21.09.2002 Hodně používáný je objekt navigator. Proto se na něj dneska zaměříme.
14.09.2002 Po týdenní pauze další referenční článek o objektu - tentokrát Math.
07.09.2002 Objekt location bude náš dnešní cíl.
04.09.2002 Na paškál si tentokrát vezmeme objekt history.
 Aktuální články:
Speciální operátory
Řetězcové operátory
Přiřazovací operátory
Porovnávací operátory

Copyright © 2001-2004 David Havlíček, design:Vít Dlouhý
Všechna práva vyhrazena (R)
Šíření článků, bez souhlasu redakce je výslovně zakázáno!