DOPORUČUJEME:    Poeta.cz, MůjCitát chcete tu mít svůj odkaz ?Web není v současnosti aktualizován
Zpět na index Můjscriptu
 Přiřazovací operátory   Řetězcové operátory   Speciální operátory   Pohyblivé menu  Článků: 95; Příkladů: 64
Právě nás čte 1 člověk
 Hlavní nabídka:
Základy
Základy
Proměnné
Funkce
Větvení
Dialogová okna
Cyklus
Události
Uživatelská okna
Datum a čas
Formuláře
Obrázky
Matematické funkce
Cookies
Kompatibilita
Reference
Základy
Objekty
Ostatní
Operátory
Příklady
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
Nastavit jako homepage Přidat k oblíbeným
 Podsekce MůjScriptu:
Tvůrčí tým
Napsali nám
Guestbook
 Náš Webtip:
Poeta.cz - server nejen o poezii
MůjCitát - server o citátech
 Nenechte si ujít:
Řešení nekompatibility na jedné stránce
Objekt navigator
Cookie manipulátor
Využití cookies ve formulářích
Počítadlo návštěv jednoho člověka na dané stránce
Faktoriál
Animace obrázků
Záměna více obrázků
Záměna dvou obrázků
Kontrola údajů ve formuláři
Přístup k prvkům formuláře pomocí pojmenování
Přístup k prvkům formuláře pomocí pořadových čísel
window.clearTimeout()
Načasování v JavaScriptu
Operace s časovými údaji
Datum a čas - začínáme
Stavový řádek
Vytvoření nové stránky
Ovládač události onDblClick
Ovládač události onClick
Ovládač události onUnLoad
Ovládač události onLoad
Příkaz continue
Příkaz break v cyklech
Příkaz for
Příkaz while
Příkaz do while
Vstupní okno
Potvrzovací okno
Výstražné informační okno
Logické operátory
Příkaz switch
Podmínka if else (2)
Podmínka ? :
Funkce - začínáme 2
Funkce - začínáme
Pole v praxi
Proměnné v praxi
Základní aritmetické operátory
Kam se scripty? Jaká je správná základní syntaxe JS?
JavaScript - co to je?
Příkaz for

Příkaz for je narozdíl od předchozích poněkud složitější. Nic ale nebrání, abychom si ho dnes představili.

Jestli je rozdíl mezi příkazem do while a while malý, pak mezi nimi a příkazem for je rozdíl větší. Příkaz for se používá hlavně, když už předem počítáme s určitým počtem opakování příkazu.

Základní syntaxe příkazu for je:

for (inicializace proměnné; podmínkový výraz, aritmetická operace)
{
tělo cyklu
}

Jak sami vidíte, je syntaxe příkazu for trochu složitější a proto si objasníme důležité pojmy:

inicializace proměnné - přiřazení hodnoty řídící proměnné
podmínkový výraz - podmínka, jak ji známe z předchozích proměnných
aritmetická operace - početní úkon, který se provede při platnosti podmínky

Pro lepší pochopení si uveďme následující příklad:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Příkaz for</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
konec=50;

document.write("<H3>Sudá čísla do "+konec+":</H3>");
for (a=2;a<=konec;a+=2) document.write(a+" ");

document.write("<H3>Lichá čísla do "+konec+":</H3>");
for (a=1;a<=konec;a+=2) document.write(a+" ");
// -->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>


Pro výsledek klikněte ZDE.

Vysvětlení činnosti:
Jak sami vidíte, už to začíná být poněkud složitější a proto věnujte vysvětlení činnosti větší pozornost. Nejprve jsme základní proměnné přiřadili hodnotu 50. Další části je sekvence document.write, která je na pochopení jednoduchá, pouze vypisuje text. Pak ale následuje sekvence s příkazem for. V prvním případě jsme řídící proměnné přiřadili hodnotu 2, v druhém případě hodnotu 1. Řidící se ji nazýváme, protože řídí následující operace. Podmínka je v našem případě, že a musí být menší nebo rovna proměnné konec, čili 50. Mohli bychom to vypsat i přímo do podmínky, ale pro pochopení je to lepší takhle. Nakonec jsme určili aritmetickou operaci, která se bude při platnosti podmínky vykonávat. V našem příkladu to je a+=2, což znamená, že se budou vypisovat (viz dále) jen každá druhá čísla. Tělo cyklu v našem příkladu tvoří sekvence pro výpis hodnoty a s mezerou (" "). Doufám, že teď je Vám problematika příkazu for jasnější.

01.02.2002 | Cyklus | David Havlíček
Dnes je 21. 01. 2020
Svátek má Běla
 Kontakty na nás
ICQ: 108078007
muj-script@poeta.cz
mongi@centrum.cz
 Bleskové aktuality:
10.12.2002 Dlouho jsme tu neměli příklady, tak co kdybychom si dneska jeden dali?
07.12.2002 Poslední operáty, které si představíme, jsou speciální.
02.12.2002 Po delší pauze si představíme další operátory - řetězcové.
17.11.2002 Next operátory jsou přiřazovací.
10.11.2002 Jedněmi z posledních operátorů jsou porovnávací.
02.11.2002 Už jste slyšeli o logických operátorech? Pár jich taky je.
29.10.2002 Dalšími operátory jsou bitové.
26.10.2002 Dnes si představíme první z řady operátorů - aritmetické operátory.
24.10.2002 Další částí referencí jsou příkazy.
18.10.2002 Dnes se mrkneme na referenční přehled funkcí.
12.10.2002 Window je objekt, který má snad nejvíce metod a vlastností, tak se mu dnes podíváme na zoubek.
06.10.2002 Netradičně v neděli další objekt - string.
28.09.2002 Další sobota. Další objekt - screen.
21.09.2002 Hodně používáný je objekt navigator. Proto se na něj dneska zaměříme.
14.09.2002 Po týdenní pauze další referenční článek o objektu - tentokrát Math.
07.09.2002 Objekt location bude náš dnešní cíl.
04.09.2002 Na paškál si tentokrát vezmeme objekt history.
 Aktuální články:
Speciální operátory
Řetězcové operátory
Přiřazovací operátory
Porovnávací operátory

Copyright © 2001-2004 David Havlíček, design:Vít Dlouhý
Všechna práva vyhrazena (R)
Šíření článků, bez souhlasu redakce je výslovně zakázáno!