DOPORUČUJEME:    Poeta.cz, MůjCitát chcete tu mít svůj odkaz ?Web není v současnosti aktualizován
Zpět na index Můjscriptu
 Přiřazovací operátory   Řetězcové operátory   Speciální operátory   Pohyblivé menu  Článků: 95; Příkladů: 64
Právě nás čte 1 člověk
 Hlavní nabídka:
Základy
Základy
Proměnné
Funkce
Větvení
Dialogová okna
Cyklus
Události
Uživatelská okna
Datum a čas
Formuláře
Obrázky
Matematické funkce
Cookies
Kompatibilita
Reference
Základy
Objekty
Ostatní
Operátory
Příklady
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
Nastavit jako homepage Přidat k oblíbeným
 Podsekce MůjScriptu:
Tvůrčí tým
Napsali nám
Guestbook
 Náš Webtip:
Poeta.cz - server nejen o poezii
MůjCitát - server o citátech
 Nenechte si ujít:
Řešení nekompatibility na jedné stránce
Objekt navigator
Cookie manipulátor
Využití cookies ve formulářích
Počítadlo návštěv jednoho člověka na dané stránce
Faktoriál
Animace obrázků
Záměna více obrázků
Záměna dvou obrázků
Kontrola údajů ve formuláři
Přístup k prvkům formuláře pomocí pojmenování
Přístup k prvkům formuláře pomocí pořadových čísel
window.clearTimeout()
Načasování v JavaScriptu
Operace s časovými údaji
Datum a čas - začínáme
Stavový řádek
Vytvoření nové stránky
Ovládač události onDblClick
Ovládač události onClick
Ovládač události onUnLoad
Ovládač události onLoad
Příkaz continue
Příkaz break v cyklech
Příkaz for
Příkaz while
Příkaz do while
Vstupní okno
Potvrzovací okno
Výstražné informační okno
Logické operátory
Příkaz switch
Podmínka if else (2)
Podmínka ? :
Funkce - začínáme 2
Funkce - začínáme
Pole v praxi
Proměnné v praxi
Základní aritmetické operátory
Kam se scripty? Jaká je správná základní syntaxe JS?
JavaScript - co to je?
Kontrola údajů ve formuláři

Na začátku serie článků o formulářích jsme se dozvěděli, že je jednou z výhod JS kontrola údajů už na straně klienta. V tomto článku se dozvíte jak.

Každý formulář na internetu by měl být takzvaně "ošetřený". Co to znamená? Každý prvek formuláře, především ten, který ovlivňuje návštěvník, by měl mít danou formu, která odpovídá jeho významu. Na příkladu si předvedeme, jak ošetřit pole e-mail:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Kontrola údajů ve formuláři</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function kontrola(mail)
{
if (mail.indexOf("@")==-1)
{
document.formular.vysledek.value="Zadal jsi NESPRÁVNOU "+
"e-mailovou adresu! Zadej ji znovu!";
return false;
}
else return true;
}
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<FORM NAME="formular" ACTION="/" onSubmit="return kontrola(email.value);">
<INPUT TYPE="text" NAME="vysledek" SIZE="55"
VALUE="Zadej svoji e-mailovou adresu a klikni na Odešli!">
<P>E-mail:
<INPUT TYPE="text" NAME="email" SIZE="25" VALUE="">
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Odešli">
</FORM>
</BODY>
</HTML>


Pro výsledek klikněte ZDE.

Vysvětlení činnosti:
Abychom lépe pochopili tento příklad, budeme muset vysvětlit jednotlivé prvky napřeskáčku. Začneme tedy sekvencí tagu pro formulář. Tento formulář jsme si pojmenovali jako formular. Formuláři jsme taktéž přiřadili ovládač událostí onSubmit, který po aktivaci formuláře vrátí hodnotu z funkce kontrola(), viz dále. email.value zde představuje hodnotu z pole email (viz dále). Dále jsme formuláři přiřadili dvě textová pole. V jednom se bude vypisovat chybové hlášení při špatném zadání e-mailu (pojmenovali jsme jej vysledek) a do druhého bude návštěvník vepisovat svůj e-mail (pojmenovali jsme jej email). Nakonec jsme ještě přidali tlačítko pro odeslání formuláře. A nyni JS stránce formuláře. Vytvořili jsme si funkci kontrola(mail), ve které mail zastupuje hodnotu e-mailu. V ní jsme nadefinovali podmínku if (mail.indexOF("@")==-1). Tato podmínka bude splněna, když hodnota e-mailu (e-mailová adresa) nebude obsahovat @. Museli jsme použít -1, protože počet se začíná od 0, což je pro nás obsah 1 zavináče, tudíž 0 @ musí být zapsáno jako -1. Když tedy bude tato podmínka platit vypíše se díky sekvenci document.formular.vysledek.value chybové hlášení do textového pole, které jsme si označili jako vysledek ve formuláři, který jsme si označili jako formular. Když tato podmínka nebude splněna, čili e-mail bude obsahovat @, a bude tedy správně zadán, vrátí funkce hodnotu true a formulář se odešle na adresu, která je uvedena v prvku action v tagu form. Nahradíte tedy "/" v tomto příkladu.

16.03.2002 | Formuláře | David Havlíček
Dnes je 23. 01. 2020
Svátek má Zdeněk
 Kontakty na nás
ICQ: 108078007
muj-script@poeta.cz
mongi@centrum.cz
 Bleskové aktuality:
10.12.2002 Dlouho jsme tu neměli příklady, tak co kdybychom si dneska jeden dali?
07.12.2002 Poslední operáty, které si představíme, jsou speciální.
02.12.2002 Po delší pauze si představíme další operátory - řetězcové.
17.11.2002 Next operátory jsou přiřazovací.
10.11.2002 Jedněmi z posledních operátorů jsou porovnávací.
02.11.2002 Už jste slyšeli o logických operátorech? Pár jich taky je.
29.10.2002 Dalšími operátory jsou bitové.
26.10.2002 Dnes si představíme první z řady operátorů - aritmetické operátory.
24.10.2002 Další částí referencí jsou příkazy.
18.10.2002 Dnes se mrkneme na referenční přehled funkcí.
12.10.2002 Window je objekt, který má snad nejvíce metod a vlastností, tak se mu dnes podíváme na zoubek.
06.10.2002 Netradičně v neděli další objekt - string.
28.09.2002 Další sobota. Další objekt - screen.
21.09.2002 Hodně používáný je objekt navigator. Proto se na něj dneska zaměříme.
14.09.2002 Po týdenní pauze další referenční článek o objektu - tentokrát Math.
07.09.2002 Objekt location bude náš dnešní cíl.
04.09.2002 Na paškál si tentokrát vezmeme objekt history.
 Aktuální články:
Speciální operátory
Řetězcové operátory
Přiřazovací operátory
Porovnávací operátory

Copyright © 2001-2004 David Havlíček, design:Vít Dlouhý
Všechna práva vyhrazena (R)
Šíření článků, bez souhlasu redakce je výslovně zakázáno!