DOPORUČUJEME:    Poeta.cz, MůjCitát chcete tu mít svůj odkaz ?Web není v současnosti aktualizován
Zpět na index Můjscriptu
 Přiřazovací operátory   Řetězcové operátory   Speciální operátory   Pohyblivé menu  Článků: 95; Příkladů: 64
Právě nás čte 1 člověk
 Hlavní nabídka:
Základy
Základy
Proměnné
Funkce
Větvení
Dialogová okna
Cyklus
Události
Uživatelská okna
Datum a čas
Formuláře
Obrázky
Matematické funkce
Cookies
Kompatibilita
Reference
Základy
Objekty
Ostatní
Operátory
Příklady
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
Nastavit jako homepage Přidat k oblíbeným
 Podsekce MůjScriptu:
Tvůrčí tým
Napsali nám
Guestbook
 Náš Webtip:
Poeta.cz - server nejen o poezii
MůjCitát - server o citátech
 Nenechte si ujít:
Řešení nekompatibility na jedné stránce
Objekt navigator
Cookie manipulátor
Využití cookies ve formulářích
Počítadlo návštěv jednoho člověka na dané stránce
Faktoriál
Animace obrázků
Záměna více obrázků
Záměna dvou obrázků
Kontrola údajů ve formuláři
Přístup k prvkům formuláře pomocí pojmenování
Přístup k prvkům formuláře pomocí pořadových čísel
window.clearTimeout()
Načasování v JavaScriptu
Operace s časovými údaji
Datum a čas - začínáme
Stavový řádek
Vytvoření nové stránky
Ovládač události onDblClick
Ovládač události onClick
Ovládač události onUnLoad
Ovládač události onLoad
Příkaz continue
Příkaz break v cyklech
Příkaz for
Příkaz while
Příkaz do while
Vstupní okno
Potvrzovací okno
Výstražné informační okno
Logické operátory
Příkaz switch
Podmínka if else (2)
Podmínka ? :
Funkce - začínáme 2
Funkce - začínáme
Pole v praxi
Proměnné v praxi
Základní aritmetické operátory
Kam se scripty? Jaká je správná základní syntaxe JS?
JavaScript - co to je?
Cookie manipulátor

V tomto článku si předvedeme, jak udělat takového cookie admina.

Jak zjistit, jaké cookies máme ve svém prohlížeči uchovány? Jak je vytvářet zcela dynamicky? ... Nemáte něco těžšího? ... Předveďme si to názorně:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Cookie manipulátor</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function prectiCookie(nazev)
{
obsah=document.cookie; upravene=obsah.split(';');
velikost=upravene.length; kusy=""; vrat="";

for (x=0;(x<velikost && vrat=="");x++)
{
kusy=upravene[x].split('=');
if (kusy[0].substring(0,1)==' ')
kusy[0]=kusy[0].substring(1,kusy[0].length);
if (kusy[0]==nazev) vrat=kusy[1];
}
if (vrat) return unescape(vrat);
else return false;
}

function zapisCookie(nazev,hodnota,vyprsi)
{
datum=new Date();

if(vyprsi) {
datum.setTime(datum.getTime()+vyprsi);
document.cookie=nazev+"="+escape(hodnota)
+"; expires="+datum.toGMTString(); }

else document.cookie=nazev+"="+escape(hodnota);
}
</SCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function vyprsi(dt)
{
obdobi=document.f2.obdobi.selectedIndex;
if (dt==0) return 0;
else if (obdobi==0) return 86400000*dt;
else if (obdobi==1) return 2678400000*dt;
else if (obdobi==2) return 31536000000*dt;
}
function zobraz_cookie()
{
txt="Existující cookies:\n\n";
cookies=document.cookie;
pole_cookie=cookies.split("; ");
velikost_pole=pole_cookie.length;
for (a=0;a<velikost_pole;a++) txt+=pole_cookie[a]+"\n";
window.alert(txt);
}
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<H2>Cookie manipulátor</H2>
<FORM>
<INPUT TYPE="button" VALUE="Zobraz cookies" onClick="zobraz_cookie();">
</FORM>
<HR><FORM NAME="f1">
<PRE>
Název cookie: <INPUT TYPE="text" NAME="m1">
Jeho hodnota: <INPUT TYPE="text" NAME="h1">
</PRE>
<INPUT TYPE="button" VALUE="Přečti cookie" o
onClick="f1.h1.value=prectiCookie(f1.m1.value);">
</FORM>
<HR>
<FORM NAME="f2">
<PRE>
Název cookie : <INPUT TYPE="text" NAME="m2">
Jeho hodnota : <INPUT TYPE="text" NAME="h2">
Vyprší za : <INPUT TYPE="text" NAME="dt" VALUE="0"> <SELECT
NAME="obdobi">
<OPTION SELECTED>dní
<OPTION>měsíců
<OPTION>roků
</SELECT>
</PRE>
<INPUT TYPE="button" VALUE="Zapiš cookie"
onClick="zapisCookie(f2.m2.value,f2.h2.value,vyprsi(f2.dt.value));">
<INPUT TYPE="button" value="Smaž cookie"
onClick="zapisCookie(f2.m2.value,'')">
</FORM>
</BODY>
</HTML>


Pro výsledek klikněte ZDE.

Vysvětlení činnosti:
V tomto příkladu jsme použili opět staré - známé funkce prectiCookie() a zapisCookie(). Ty, kteří se s nimi doposud neseznámili, odkazuji na dva předchozí články. A nyní se vrhneme koknrétně na nové funkce. V tomto příkladu to jsou funkce vyprsi() a zobraz_cookie(). První funkce je úzce napojena na formulář, s kterým bude pracovat. V něm je vyjíždějící seznam (tag select), který se skládá ze tří vyriant - dní, měsíců a roků. Abychom tedy termín vypršení fungoval, musíme uvedenou hodnotu převést na milisekundy a pak násobit počtem jednotek obsažených v dané variantě. Tedy např. u měsíce 30*24*60*60*1000. K tomu jsme použili podmínky if. Danou hodnotou tedy vynásobíme číselným údajem (proměnná dt), uvedeným uživatelem. Druhá funkce už je o něco složitější. Tato funkce nám vyvolá výstražné informační okno, ve kterém bude obsah všech cookies, které jsou uloženy v paměti prohlížeče. Cílová proměnná (jejiž obsah bude vypsán) je txt. Nejdříve ji přiřadíme prostý text. Poté proměnné cookies přiřadíme cookie, které jsou přístupné na stránce, která činnost document.cookie inicializuje. Tyto cookies si rozdělíme pomocí funkce split, v jejimž argumentu se nachází "rozdělovač" středník a mezera. Toto rozdělení přiřadíme proměnné pole_cookie. Abychom zjistili velikost tohoto pole, přiřadíme proměnné funkci lenght. Nakonec použijeme podmínku for, která bude opakovaně k proměnné txt připisovat názvy cookie a jejich hodnoty. Nakonec to necháme vypsat do výstražného informačního okna syntaxí window.alert. Další syntaxe už se sestává pouze s jednotlivých prvků cookie manipulátoru, které jsou snad jasné. Pokud ne, ozvěte se :o)

15.05.2002 | Cookies | David Havlíček
Dnes je 23. 01. 2020
Svátek má Zdeněk
 Kontakty na nás
ICQ: 108078007
muj-script@poeta.cz
mongi@centrum.cz
 Bleskové aktuality:
10.12.2002 Dlouho jsme tu neměli příklady, tak co kdybychom si dneska jeden dali?
07.12.2002 Poslední operáty, které si představíme, jsou speciální.
02.12.2002 Po delší pauze si představíme další operátory - řetězcové.
17.11.2002 Next operátory jsou přiřazovací.
10.11.2002 Jedněmi z posledních operátorů jsou porovnávací.
02.11.2002 Už jste slyšeli o logických operátorech? Pár jich taky je.
29.10.2002 Dalšími operátory jsou bitové.
26.10.2002 Dnes si představíme první z řady operátorů - aritmetické operátory.
24.10.2002 Další částí referencí jsou příkazy.
18.10.2002 Dnes se mrkneme na referenční přehled funkcí.
12.10.2002 Window je objekt, který má snad nejvíce metod a vlastností, tak se mu dnes podíváme na zoubek.
06.10.2002 Netradičně v neděli další objekt - string.
28.09.2002 Další sobota. Další objekt - screen.
21.09.2002 Hodně používáný je objekt navigator. Proto se na něj dneska zaměříme.
14.09.2002 Po týdenní pauze další referenční článek o objektu - tentokrát Math.
07.09.2002 Objekt location bude náš dnešní cíl.
04.09.2002 Na paškál si tentokrát vezmeme objekt history.
 Aktuální články:
Speciální operátory
Řetězcové operátory
Přiřazovací operátory
Porovnávací operátory

Copyright © 2001-2004 David Havlíček, design:Vít Dlouhý
Všechna práva vyhrazena (R)
Šíření článků, bez souhlasu redakce je výslovně zakázáno!