DOPORUČUJEME:    Poeta.cz, MůjCitát chcete tu mít svůj odkaz ?Web není v současnosti aktualizován
Zpět na index Můjscriptu
 Přiřazovací operátory   Řetězcové operátory   Speciální operátory   Pohyblivé menu  Článků: 95; Příkladů: 64
Právě nás čte 1 člověk
 Hlavní nabídka:
Základy
Základy
Proměnné
Funkce
Větvení
Dialogová okna
Cyklus
Události
Uživatelská okna
Datum a čas
Formuláře
Obrázky
Matematické funkce
Cookies
Kompatibilita
Reference
Základy
Objekty
Ostatní
Operátory
Příklady
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
Nastavit jako homepage Přidat k oblíbeným
 Podsekce MůjScriptu:
Tvůrčí tým
Napsali nám
Guestbook
 Náš Webtip:
Poeta.cz - server nejen o poezii
MůjCitát - server o citátech
 Nenechte si ujít:
Řešení nekompatibility na jedné stránce
Objekt navigator
Cookie manipulátor
Využití cookies ve formulářích
Počítadlo návštěv jednoho člověka na dané stránce
Faktoriál
Animace obrázků
Záměna více obrázků
Záměna dvou obrázků
Kontrola údajů ve formuláři
Přístup k prvkům formuláře pomocí pojmenování
Přístup k prvkům formuláře pomocí pořadových čísel
window.clearTimeout()
Načasování v JavaScriptu
Operace s časovými údaji
Datum a čas - začínáme
Stavový řádek
Vytvoření nové stránky
Ovládač události onDblClick
Ovládač události onClick
Ovládač události onUnLoad
Ovládač události onLoad
Příkaz continue
Příkaz break v cyklech
Příkaz for
Příkaz while
Příkaz do while
Vstupní okno
Potvrzovací okno
Výstražné informační okno
Logické operátory
Příkaz switch
Podmínka if else (2)
Podmínka ? :
Funkce - začínáme 2
Funkce - začínáme
Pole v praxi
Proměnné v praxi
Základní aritmetické operátory
Kam se scripty? Jaká je správná základní syntaxe JS?
JavaScript - co to je?
Odstraňovač diakritiky

V tomto příkladě si ukážeme, jak jednoduše odstranit diakritiku z textu.

Zdrojový kód:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Odstraňovač diakritiky</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
sdiak="áäčďéěíĺľňóôőöŕšťúůűüýřžÁÄČĎÉĚÍĹĽŇÓÔŐÖŔŠŤÚŮŰÜÝŘŽ";
bdiak="aacdeeillnoooorstuuuuyrzAACDEEILLNOOOORSTUUUUYRZ";

function bezdiak(form)
{
tx=""; txt=form.txt.value;
for(p=0;p<txt.length;p++)
{
if (sdiak.indexOf(txt.charAt(p))!=-1)
tx+=bdiak.charAt(sdiak.indexOf(txt.charAt(p)));
else tx+=txt.charAt(p);
}
form.txt.value=tx;
}
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<FORM>
<TEXTAREA NAME="txt" COLS="30" ROWS="4"></TEXTAREA><P>
<INPUT TYPE="button" VALUE="Odstraň diakritiku"
onClick="bezdiak(form);">
</FORM>
</BODY>
</HTML>


Výsledek:Vysvětlení činnosti:

Základem tohoto příkladu jsou dvě pole, jedno s diakritkou a jedno bez ní. V ní jsou uspořádaná písmena podle abecedy a každé písmeno v má v obou stejnou pozici. Odstranění diakritiky řídí funkce bezdiak(form). V té si nejdříve inicializujeme proměnnou tx, do které budeme později vkládat text bez diakritiky a proměnnou txt, jejiž hodnota bude odpovídat obsahu prvku txt ve formuláři. Což je v našem příkladě textarea. Podmínka for pak bude měnit jednotlivé znaky. Využívá k tomu dvou metod. Metoda indexOf zjistí pozici a charAt vrací daný znak v řetězci. Abychom věděli, které znaky nahradit a které ne, využijeme podmínku if. Ta bude platit, když daný znak bude v poli sdiak. Podmínka stojí na principu, že pokud není pozice -1 čili, že tam je, bude podmínka platit. V takovém případě vyhledá pozici v poli bdiak a přidá znak do proměnné tx. Pokud znak v poli sdiak není, ponechá se v původním tvaru. Poté jen proměnnou tx zadáme jako hodnotu prvku txt.

23.07.2002 | Příklady | David Havlíček
Dnes je 26. 06. 2019
Svátek má Adriana
 Kontakty na nás
ICQ: 108078007
muj-script@poeta.cz
mongi@centrum.cz
 Bleskové aktuality:
10.12.2002 Dlouho jsme tu neměli příklady, tak co kdybychom si dneska jeden dali?
07.12.2002 Poslední operáty, které si představíme, jsou speciální.
02.12.2002 Po delší pauze si představíme další operátory - řetězcové.
17.11.2002 Next operátory jsou přiřazovací.
10.11.2002 Jedněmi z posledních operátorů jsou porovnávací.
02.11.2002 Už jste slyšeli o logických operátorech? Pár jich taky je.
29.10.2002 Dalšími operátory jsou bitové.
26.10.2002 Dnes si představíme první z řady operátorů - aritmetické operátory.
24.10.2002 Další částí referencí jsou příkazy.
18.10.2002 Dnes se mrkneme na referenční přehled funkcí.
12.10.2002 Window je objekt, který má snad nejvíce metod a vlastností, tak se mu dnes podíváme na zoubek.
06.10.2002 Netradičně v neděli další objekt - string.
28.09.2002 Další sobota. Další objekt - screen.
21.09.2002 Hodně používáný je objekt navigator. Proto se na něj dneska zaměříme.
14.09.2002 Po týdenní pauze další referenční článek o objektu - tentokrát Math.
07.09.2002 Objekt location bude náš dnešní cíl.
04.09.2002 Na paškál si tentokrát vezmeme objekt history.
 Aktuální články:
Speciální operátory
Řetězcové operátory
Přiřazovací operátory
Porovnávací operátory

Copyright © 2001-2004 David Havlíček, design:Vít Dlouhý
Všechna práva vyhrazena (R)
Šíření článků, bez souhlasu redakce je výslovně zakázáno!