DOPORUČUJEME:    Poeta.cz, MůjCitát chcete tu mít svůj odkaz ?Web není v současnosti aktualizován
Zpět na index Můjscriptu
 Přiřazovací operátory   Řetězcové operátory   Speciální operátory   Pohyblivé menu  Článků: 95; Příkladů: 64
Právě nás čte 1 člověk
 Hlavní nabídka:
Základy
Základy
Proměnné
Funkce
Větvení
Dialogová okna
Cyklus
Události
Uživatelská okna
Datum a čas
Formuláře
Obrázky
Matematické funkce
Cookies
Kompatibilita
Reference
Základy
Objekty
Ostatní
Operátory
Příklady
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
Nastavit jako homepage Přidat k oblíbeným
 Podsekce MůjScriptu:
Tvůrčí tým
Napsali nám
Guestbook
 Náš Webtip:
Poeta.cz - server nejen o poezii
MůjCitát - server o citátech
 Nenechte si ujít:
Řešení nekompatibility na jedné stránce
Objekt navigator
Cookie manipulátor
Využití cookies ve formulářích
Počítadlo návštěv jednoho člověka na dané stránce
Faktoriál
Animace obrázků
Záměna více obrázků
Záměna dvou obrázků
Kontrola údajů ve formuláři
Přístup k prvkům formuláře pomocí pojmenování
Přístup k prvkům formuláře pomocí pořadových čísel
window.clearTimeout()
Načasování v JavaScriptu
Operace s časovými údaji
Datum a čas - začínáme
Stavový řádek
Vytvoření nové stránky
Ovládač události onDblClick
Ovládač události onClick
Ovládač události onUnLoad
Ovládač události onLoad
Příkaz continue
Příkaz break v cyklech
Příkaz for
Příkaz while
Příkaz do while
Vstupní okno
Potvrzovací okno
Výstražné informační okno
Logické operátory
Příkaz switch
Podmínka if else (2)
Podmínka ? :
Funkce - začínáme 2
Funkce - začínáme
Pole v praxi
Proměnné v praxi
Základní aritmetické operátory
Kam se scripty? Jaká je správná základní syntaxe JS?
JavaScript - co to je?
Objekt string

V tomto přehledu se dozvíte, jaké existují metody a vlastnosti pro objekt string.

Metody
Název Popis Syntaxe Dostupnost od
anchor přidá do řetězce odkaz v dokumentu anchor(názevKotvy) IE 3.0, NN 2.0
big obklopí řetězec tagy BIG big() IE 3.0, NN 2.0
blink obklopí řetězec tagy BLINK blink() IE 3.0, NN 2.0
bold obklopí řetězec tagy B bold() IE 3.0, NN 2.0
charAt vrátí n-tý znak řetězce charAt(n) IE 3.0, NN 2.0
charCodeAt vrátí číselnou hodnotu Unicode kódu znaku charCodeAt(); charCodeAt(n) IE 5.5, NN 4.0
concat spojí dva a více řetězců concat(řetězec,řetězecn) IE 4.0, NN 4.0
fixed obklopí řetězec tagy TT fixed() IE 3.0, NN 2.0
fontcolor nastaví barvu fontu řetězce tagem FONT fontcolor(barva) IE 3.0, NN 2.0
fontsize nastaví velikost fontu řetězce tagem FONT fontsize(velikost) IE 3.0, NN 2.0
fromCharCode vráží řetězec vytvořený ze specifikovaných kódů Unicode fromCharCode(unikód,unikódn) IE 4.0, NN 4.0
indexOf určí pozici podřetězce v řetězci indexOf(podřetězec,od) IE 3.0, NN 2.0
italics obklopí řetězec tagy I italics() IE 3.0, NN 2.0
lastIndexOf určí pozici posledního výskytu podřetězce v řetězci lastIndexOf(podřetězec,od) IE 3.0, NN 2.0
link přidá do řetězce odkaz link(URL) IE 3.0, NN 2.0
slice vrátí specifikovanou část řetězce slice(od); slice(od,do) IE 4.0, NN 2.0
small obklopí řetězec tagy SMALL small() IE 3.0, NN 2.0
split rozdělí řetězec na pole podřetězců split(oddělovač); split(oddělovač,limit) IE 4.0, NN 3.0
strike obklopí řetězec tagy STRIKE strike() IE 3.0, NN 2.0
sub obklopí řetězec tagy SUB sub() IE 3.0, NN 2.0
substr vrátí specifikovanou část řetězce substr(od); substr(od,počet) IE 4.0, NN 2.0
substring vrátí specifikovanou část řetězce substring(od); substring(od,do) IE 3.0, NN 2.0
sup obklopí řetězec tagy SUP sup() IE 3.0, NN 2.0
toLowerCase zkonvertuje řetězec na malá písmena toLowerCase() IE 3.0, NN 2.0
toString vrátí řetězec reprezentující specifikovaný objekt toString() IE 3.0, NN 2.0
toUpperCase zkonvertuje řetězec na velká písmena toUpperCase IE 3.0, NN 2.0
Vlastnosti
Název Popis Syntaxe Dostupnost od
length velikost řetězce - počet znaků length IE 3.0, NN 2.0


06.10.2002 | Reference - objekty | David Havlíček
Dnes je 23. 09. 2019
Svátek má Berta
 Kontakty na nás
ICQ: 108078007
muj-script@poeta.cz
mongi@centrum.cz
 Bleskové aktuality:
10.12.2002 Dlouho jsme tu neměli příklady, tak co kdybychom si dneska jeden dali?
07.12.2002 Poslední operáty, které si představíme, jsou speciální.
02.12.2002 Po delší pauze si představíme další operátory - řetězcové.
17.11.2002 Next operátory jsou přiřazovací.
10.11.2002 Jedněmi z posledních operátorů jsou porovnávací.
02.11.2002 Už jste slyšeli o logických operátorech? Pár jich taky je.
29.10.2002 Dalšími operátory jsou bitové.
26.10.2002 Dnes si představíme první z řady operátorů - aritmetické operátory.
24.10.2002 Další částí referencí jsou příkazy.
18.10.2002 Dnes se mrkneme na referenční přehled funkcí.
12.10.2002 Window je objekt, který má snad nejvíce metod a vlastností, tak se mu dnes podíváme na zoubek.
06.10.2002 Netradičně v neděli další objekt - string.
28.09.2002 Další sobota. Další objekt - screen.
21.09.2002 Hodně používáný je objekt navigator. Proto se na něj dneska zaměříme.
14.09.2002 Po týdenní pauze další referenční článek o objektu - tentokrát Math.
07.09.2002 Objekt location bude náš dnešní cíl.
04.09.2002 Na paškál si tentokrát vezmeme objekt history.
 Aktuální články:
Speciální operátory
Řetězcové operátory
Přiřazovací operátory
Porovnávací operátory

Copyright © 2001-2004 David Havlíček, design:Vít Dlouhý
Všechna práva vyhrazena (R)
Šíření článků, bez souhlasu redakce je výslovně zakázáno!