DOPORUČUJEME:    Poeta.cz, MůjCitát chcete tu mít svůj odkaz ?Web není v současnosti aktualizován
Zpět na index Můjscriptu
 Přiřazovací operátory   Řetězcové operátory   Speciální operátory   Pohyblivé menu  Článků: 95; Příkladů: 64
Právě nás čte 1 člověk
 Hlavní nabídka:
Základy
Základy
Proměnné
Funkce
Větvení
Dialogová okna
Cyklus
Události
Uživatelská okna
Datum a čas
Formuláře
Obrázky
Matematické funkce
Cookies
Kompatibilita
Reference
Základy
Objekty
Ostatní
Operátory
Příklady
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
Nastavit jako homepage Přidat k oblíbeným
 Podsekce MůjScriptu:
Tvůrčí tým
Napsali nám
Guestbook
 Náš Webtip:
Poeta.cz - server nejen o poezii
MůjCitát - server o citátech
 Nenechte si ujít:
Řešení nekompatibility na jedné stránce
Objekt navigator
Cookie manipulátor
Využití cookies ve formulářích
Počítadlo návštěv jednoho člověka na dané stránce
Faktoriál
Animace obrázků
Záměna více obrázků
Záměna dvou obrázků
Kontrola údajů ve formuláři
Přístup k prvkům formuláře pomocí pojmenování
Přístup k prvkům formuláře pomocí pořadových čísel
window.clearTimeout()
Načasování v JavaScriptu
Operace s časovými údaji
Datum a čas - začínáme
Stavový řádek
Vytvoření nové stránky
Ovládač události onDblClick
Ovládač události onClick
Ovládač události onUnLoad
Ovládač události onLoad
Příkaz continue
Příkaz break v cyklech
Příkaz for
Příkaz while
Příkaz do while
Vstupní okno
Potvrzovací okno
Výstražné informační okno
Logické operátory
Příkaz switch
Podmínka if else (2)
Podmínka ? :
Funkce - začínáme 2
Funkce - začínáme
Pole v praxi
Proměnné v praxi
Základní aritmetické operátory
Kam se scripty? Jaká je správná základní syntaxe JS?
JavaScript - co to je?
Objekt Math

V tomto přehledu se dozvíte, jaké existují metody a vlastnosti pro objekt Math.

Metody
Název Popis Syntaxe Dostupnost od
abs vypočte absolutní hodnotu Math.abs(x) IE 3.0, NN 2.0
acos vypočte arc cos Math.acos(x) IE 3.0, NN 2.0
asin vypočte arc sin Math.asin(x) IE 3.0, NN 2.0
atan vypočte arc tan Math.atan(x) IE 3.0, NN 2.0
atan2 vypočte úhel od osy x k danému bodu Math.atan2(x,y) IE 3.0, NN 2.0
ceil zaokrouhlí číslo nahoru Math.ceil(x) IE 3.0, NN 2.0
cos vypočte cos Math.cos(x) IE 3.0, NN 2.0
exp vypočte x-tou mocninu Math.exp(x) IE 3.0, NN 2.0
floor zaokrouhlí číslo dolů Math.floor(x) IE 3.0, NN 2.0
log vypočte přirozený logaritmus Math.log(x) IE 3.0, NN 2.0
max vrátí větší ze dvou hodnot Math.max(x,y) IE 3.0, NN 2.0
min vrátí menší ze dvou hodnot Math.min(x,y) IE 3.0, NN 2.0
pow vypočte y-tou mocninu čísla x Math.pow(x,y) IE 3.0, NN 2.0
random vrátí náhodné číslo od 0 do 1 Math.random() IE 3.0, NN 3.0
round zaokrouhlí číslo aritmeticky Math.round(x) IE 3.0, NN 2.0
sin vypočte sin Math.sin(x) IE 3.0, NN 2.0
sqrt vypočte druhou odmocninu Math.sqrt(x) IE 3.0, NN 2.0
tan vypočte tan Math.tan(x) IE 3.0, NN 2.0
Vlastnosti
Název Popis Syntaxe Dostupnost od
E Eulerova konstanta Math.E IE 3.0, NN 2.0
LN10 matematická konstanta loge10 Math.LN10 IE 3.0, NN 2.0
LN2 matematická konstanta loge2 Math.LN2 IE 3.0, NN 2.0
LOG10E matematická konstanta log10e Math.LOG10E IE 3.0, NN 2.0
LOG2E matematická konstanta log2e Math.LOG2E IE 3.0, NN 2.0
PI matematická konstanta π Math.PI IE 3.0, NN 2.0
SQRT1_2 matematická konstanta 1/druhá odmocnina Math.SQRT1_2 IE 3.0, NN 2.0
SQRT2 matematická konstanta druhá odmocnina Math.SQRT2 IE 3.0, NN 2.0


14.09.2002 | Reference - objekty | David Havlíček
Dnes je 20. 11. 2018
Svátek má Nikola
 Kontakty na nás
ICQ: 108078007
muj-script@poeta.cz
mongi@centrum.cz
 Bleskové aktuality:
10.12.2002 Dlouho jsme tu neměli příklady, tak co kdybychom si dneska jeden dali?
07.12.2002 Poslední operáty, které si představíme, jsou speciální.
02.12.2002 Po delší pauze si představíme další operátory - řetězcové.
17.11.2002 Next operátory jsou přiřazovací.
10.11.2002 Jedněmi z posledních operátorů jsou porovnávací.
02.11.2002 Už jste slyšeli o logických operátorech? Pár jich taky je.
29.10.2002 Dalšími operátory jsou bitové.
26.10.2002 Dnes si představíme první z řady operátorů - aritmetické operátory.
24.10.2002 Další částí referencí jsou příkazy.
18.10.2002 Dnes se mrkneme na referenční přehled funkcí.
12.10.2002 Window je objekt, který má snad nejvíce metod a vlastností, tak se mu dnes podíváme na zoubek.
06.10.2002 Netradičně v neděli další objekt - string.
28.09.2002 Další sobota. Další objekt - screen.
21.09.2002 Hodně používáný je objekt navigator. Proto se na něj dneska zaměříme.
14.09.2002 Po týdenní pauze další referenční článek o objektu - tentokrát Math.
07.09.2002 Objekt location bude náš dnešní cíl.
04.09.2002 Na paškál si tentokrát vezmeme objekt history.
 Aktuální články:
Speciální operátory
Řetězcové operátory
Přiřazovací operátory
Porovnávací operátory

Copyright © 2001-2004 David Havlíček, design:Vít Dlouhý
Všechna práva vyhrazena (R)
Šíření článků, bez souhlasu redakce je výslovně zakázáno!