Poeta - moderní literární server


Sonet o nepatřičnosti bytí

Autor: Marka Hvězdička, 7. 2. 2019, BásněJsem jako listí ve větru


poté co sťali strom


jako bouřkový letní blesk


kterému chybí hrom


 


Jsem zcela vyschlá studánka


kamení bez vody


dál životem se protloukám


jen dílem náhody


 


Jsem borovice na skále


s vratkými kořeny


navždy mi chybí pevný bod


jak aspoň zdá se mi


 


a marně pátrám


kde teď jsi -


když nejsi na zemi