Poeta - moderní literární server


Pocity

Autor: Kristýna Fajkošová Hvězdička, 30. 3. 2002, Básně

To mi bylo 15 ...

Před zapnutým počítačem,
před prázdnou obrazovkou,
sedíš skrčený a vzlétnout bys chtěl.
Pro jednu dívku, cos kdysi rád měl.

Krajina venku je plačtivá,
jak jen může být plačtivé odpoledne.
Láska se kdesi vytratila,
jen zvyk tu zůstal.