Poeta - moderní literární server


Provazochodci

Autor: Frida Hvězdička Hvězdička, 14. 3. 2020, Básně

miniatury - hříčky

 


když jedenkrát za rok


vystupovali na laně


měla je jako na dlani


 


vlnobití hlav přelévalo ách


balanc podepíraly pohledy


od radnice k protějšímu domu


 


stála tehdy stejně vysoko


v tom okně starého bytu


jen nohama pevně na zemi