Poeta - moderní literární server


Stupnice

Autor: West Hvězdička Hvězdička Sponzor, 23. 7. 2016, Básně

32. Báseň z mé rozepsané sbírky - Kameny iluzí (2015-2016)

Budu týrat odlišnost


hlavně faleš ubožačky


co ví o životě hovno


 


to vše bez slitování s brutalitou


kamenných očí pískem vydřené


krvavých prstů a smrduté žluči 


 


Proč bych měl ustoupit?


 


/


 


Nevidím důvod Tvého bytí


páchneš od počátku mého působení písmen


v mé jedinečné stupnice násilí


po které nezůstane sebemenší odpor


vymlácených zubů


rozřezaného těla


 


to srdce Ti vytrhnu před očima


 


mým potěšením bude Tvá bezmoc


ze které se zkácíš


když budu prachem šedi 


malovat s otroky po Tvém těle 


nediv se tomu


červy musí z něčeho žít


 


polibek zpět


 


co za to nikdy nestál


to noční ticho bez iluzí


 


ani modlit se neumíš.


utíkala jsi čelem k márnici


teď márnice Ti utíká čelem.


 


 


 


 


26.5.201617:21