Poeta - moderní literární server


U nemocničního lůžka

Autor: Tomáš Zdechovský Hvězdička Sponzor, 7. 4. 2015, Básně

Miluji tuto báseň pro její jednoduchost

Mizíš mi v té nejhustší


vůni dezinfekce


odcházíš na lůžko


s chutí hry


typické pro milence


 


Šeď a běloba


překryla tě.


 


A já ve strachu a úzkostech


hladím tě po mostech


vedoucích k tvému


srdci


blízkému bratru života.


V náruči tě svírám


v posteli železné


v posteli dřevěné


 


v duši mé neměnné.