Poeta - moderní literární server


Nezdolná Kateřina

Autor: Dedek Hvězdička Hvězdička, 3. 4. 2015, Básně

Čert a Káča jinak.

Kateřina vdát se chtěla,
smůla, že je hubatá,
přestože peníze měla,
každý prchl za vrata.
Nenašel se chasník žádný,
každý od ní utíkal,
prachy nejsou důvod pádný,
jen by v žití naříkal.

Jak čas běží, Káča vadne,
moc ji chybí mužíček,
do náruče pak ji padne,
nafintěný čertíček.
Pohostila z pekla pána,
smlouvou se mu zaváže,
za chvíli už není panna,
každý čert to dokáže.

Do pekla když za čas musí,
strachu má jen maličko,
pekelníky křikem dusí,
pohni kostrou, houžvičko.
Lucifera brní hlava,
tak ji vrací do světa,
čerta též ji s sebou dává,
stejně to byl popleta.

Chudák čert teď s Káčou žije,
rád na peklo vzpomíná,
občas tajně trochu pije,
útěcha to jediná.