Poeta - moderní literární server


Proradná

Autor: Kajman Hvězdička Sponzor, 11. 6. 2014, BásněLány vlčích máků v útrobách


a krvácí, a krvácí


hádci ze tvých vlasů


na zemi se svíjejí


ach, proradní


 


Nakonec zůstala nám


jen srdce vrytá


na kmen lípy vpostřed polí


protože prý srdce nejdýl hoří


 


Jako fénix z našich popelů


chtěl bych povstat


až se sejdem


na oltáři snů


 


A pak srdce zapálená


v prostřed lánů


z vlčích máků,


svíjejí se


proradná