Poeta - moderní literární server


V NÁRUČÍ

Autor: Josef FoFo Hvězdička, 15. 9. 2012, Básněmůj sne
zašeptám pláčem hvězd
odpusť vymahači citů
který toužil po lásce
blažené, svázáné, rostoucí

násilí probodlo plamen
v očích zavřených

můj sne
zakrákám dechem měst
kradu klíče od všech bytů
chci umět milovat
otevřenou zpovědnicí srdce
panikou rozmilou

můj sne
dokonáno, tak jest
bezcitně umlčen stojím
v náručí panny
studeně železné