Poeta - moderní literární server


tak A..

Autor: el-le-o-no-ra Hvězdička Hvězdička Sponzor, 25. 5. 2010, Básně

Jsem hrozně unavená.. věnuji všem:).

V poslední době nesnáším
slovo Tak

připadá mi tak určující,
výmluvné,úsečné
až mi jde mráz po těle.

Ale není to jen v samém
textu
záleží i
na kontextu.

Ten se odhadnout však
vždy nedá, proto..

běda, běda, běda

Humorné však na tom je,
že vůbec nic se neděje.

Když jazyk ztuhne..

div se světe

.. tráva z nebe nepokvete.