Poeta - moderní literární server


Paní Doba

Autor: HaZet Hvězdička, 6. 1. 2010, Básně

o Paní Době v Tobě

Paní doba

V záři světel je tak krásná,
jak hvězda je jasná.
Čest to je, když se k Tobě nakloní,
když k úsměvu se uvolí.
Poctou je Ti pohled věnovaný,
stačí Ti ke štěstí jen jediný.

Poskytne Ti malý úvěr,
když moc těžký je Tvůj úděl.
Dodá Ti jistoty,
když ostýcháš se její dobroty.
Zapůjčí Ti kousek štěstí,
jen dej své srdce pro její bytí.

Spěchat už za jiným nemusíš,
když ji jednou okem zříš.
Účinná je jak opium,
jen věnuj ji všechen svůj um.
Prosebně snaž přiblížit se k její podobě,
to nežiješ v žádné porobě!

Průzkumy jejího mínění,
co nejtajnější Tvá přání.
Všechno se o všem shoduje,
když posloucháš jak ona panuje.
Nezávislá jsou Tvá rozhodnutí,
plnění jejího programu je Ti ctí.

Je dovoleno společné otázky,
vyjadřovat co vtipy a nadsázky.
Vždyť co bylo včera už dnes není,
nemusíš mít pro ostatní pochopení!
Toužit po ní jenom můžeš,
vždyť co víc člověče zmůžeš!

Jen neklaď jí palčivé otázky,
když Tvůj život jde do sázky.
Nechtěj po ní pomoc snad,
když život Ti dává mat.
Ona je nebeská a jenom svá,
Ona je nádherná, když se k sobě má.