Poeta - moderní literární server


Nálada špatná

Autor: Kajman Hvězdička Hvězdička Sponzor, 27. 8. 2009, Povídky

...aneb jak se vypsat z...

Jsme velice šťastni, že vám můžeme představit nový žijící druh. Jde o zcela výjmečný stav mysli, který jsme vypozorovali u většiny lidstva a následně jej nazvali rodovým jménem nálada a druhovým přívlastkem špatná, latinsky pak ingenium miserus. Z hlediska taxonomie patří do čeledi parazitické, řádu náladových, třídy následkových, kmenu přechodných a říše psycho.
Velikost se mění podle vlivu vnějších okolností a měří se v jednotkách času. Co se týče síly, taktéž na ni působí prostředí a většinou se posuzuje podle množství, hlasitosti a tónu vyřknutých slov. Ani hmotnost není přesně určena, ale když se jí zbavíte, budete si žít o poznání lehčeji. Lokalizace, podobně jako většina těchto parametrů, není přesně definována. Zjistili jsme však, že se skrývá v nejtemnějších záhybech šedé kůry mozkové. Toť k základní charakteristice.
A teď něco přesnějšího: Svým jménem se podobá náladě dobré, je však jejím pravým opakem. Chováním je predátor a živí se náladou dobrou, ale paradoxně se stává, že i nálada dobrá konzumuje náladu špatnou. Způsob rozmnožování je podobný virovým onemocněním. Není schopna samostatného množení - dokáže se množit pouze v objektu, který infikuje a jehož ústrojí a energii využívá. Některé takto postižené jedince zcela změní, dlouhou dobu v nich přežívá a někdy výrazně ovlivňuje jejich další způsob života. Virulence se úměrně zvyšuje s délkou kontaktu s takto postiženou osobou. Průkaz v organismu je někdy obtížný, využívá se obvykle nepřímých metod. Terapie je pouze symptomatická.