Poeta - moderní literární server


Čistota slov

Autor: čajová lyžička Agathy Sou Hvězdička, 13. 8. 2009, Básně

zase...

Mám jednu otázku,
možno sa v okrajoch dotýka
rozporov okolo
čistoty jazyka
v básnení.

Skladaním veršov
sa premení
výkrik ozveny
na hlboký ston duše
šialený.

A z zhlukov čiarok,
spleti otáznikov,
bezduchých písmen,
slov,
zhmotní sa
chodníček
tmou.