Poeta - moderní literární server


Čest

Autor: Demon, 26. 12. 2001, Básně

A znovu Démon

Čest

Je špatné, když k někomu vzhlížíš, aniž cítíš ponížení
Je špatné, když se vzepřeš kvůli svému přesvědčení
Kam zmizela majestátnost králů, za které byli schopni někteří položit život z úcty k jejich velikosti
Kdo jsou ty davy procházejících stínů dnešní doby
Proč se uměle skládají hrdinové ze střípků našich tužeb.
Kam se poděli géniové, jejichž jména na plaketách uznání ztrácí ve svém množství jedinečnost
Kde jsou mistři, před kterými se pokloníš až k zemi bez jakékoli ztráty sebeúcty
Kde jsou ti, kteří dokáží ukázat směr, aniž by tě vlekli k umělým cílům
Proč jsme tak ztraceni