Poeta - moderní literární server


téma pro variaci

Autor: stranger Hvězdička Hvězdička Sponzor, 4. 11. 2022, Básně 


 


 


ach, láska...


 


ta past, kam


        chodíval jsem srdce klást


a pro návnadu dýchat směl jen mělce


 


to jenom     sen si k ústům srpem sáh


že pole chřadne po rumělce


 


že past


kam chodíval jsem srdce klást


se rzí snad vpýří                                          


 


                                            na dosah