Poeta - moderní literární server


Květy podzimu

Autor: Frida Hvězdička Hvězdička, 9. 9. 2022, Básně

5 - 7- 5

 (návštěva u mamky)


 


 


Po staré zahradě


zavěšeny předloktím -


podívej, ocún!


 


 


Modré bodláčí -


za kolonií vzrůstá


jen samé trní


 


 


Palouk po ránu -


houkání záchranářů


odkudsi z mlhy