Poeta - moderní literární server


Květen 1984

Autor: Frida Hvězdička Hvězdička, 14. 5. 2022, Básně

volný verš

 


 


  


Počasí se zbláznilo.


 


Ledové kachlíky násobí doteky porodníka


a teplé ponožky nemá kdo přinést.


Sestra přestřihává pupeční šňůru.


Ani kapka mléka nepřijde nazmar.


Odmala snídáš ze lžičky.


 


 


Krevnaté sny přinucené k odletu


usedají na nejbližší střechu,


zatímco v uličkách


pronásledujeme chiméry


a neklidná vlákna našeho pouta vzdorují.