Poeta - moderní literární server


Skupenství

Autor: Frida Hvězdička Hvězdička, 17. 11. 2021, Básně

volný verš

 


Skupenství 


 


Nad střechami poletují jiskry


tichých ohňostrojů,


zatímco jednovrstvé komíny


spalují zimu po paměti


do rudých prasklin.


 


Póry zdí cedí dehet.