Poeta - moderní literární server


osud

Autor: mapato Hvězdička, 14. 4. 2021, Básně

člověk je schopen svůj osud pozměnit...

když větřík projede ti vlasem 


a kapka deště usadí se ti na řase


kde je psáno, jak  dopadne to


v tom věčném zápase


mezi mužem a ženou


 


hezké, když slova lásky z úst se linou


co když ale půjde za jinou


a život se stane hororem 


žít jak v paláci ledovém


 nebo naopak


život bude ti medem


 


jo osudy jsou různý


někdy hrůzný


jindy jak cinzáno s ledem


 


náš osud ale není nezvratný


však nutné je 


dál vidět si nežli jen za paty


rozhodovat nejen s rozmyslem 


ale i srdce a duši nechat mluvit


pak život bude se k nám tulit


 


nebrat jen ale taky dávat


studnicí je dobrých nálad


prostě mít dobré svědomí


a mít rád i sama sebe


pak i osud od zlého se odkloní


a na Zemi ukáže nám nebe


 


ještě naskýtá se otázka 


co sudičky tomu řeknou


když zmařili jsme jejich kruté věštby


to asi zůstane nám utajeno


 


kéž by...