Poeta - moderní literární server


Okřídlené výrazy

Autor: Čertoráj Hvězdička, 16. 10. 2020, Básně

snad nikomu nechybí?

Okřídlené výrazy


 


 


Okřídlené výrazy


poletují mezi květy,


svými významy


opylují věty.


 


Pilně opylují


holých vět okvětí,


ty pak rozkvétají


v rozvitá souvětí.


 


Vejce nových pojmů


kladou do holých vět,


z nich pak nové lži


líhnou se na svět.


 


Květnatá mluva,


okřídlené výrazy,


množíce se nedbají


že nikomu neschází.