Poeta - moderní literární server


"Countdown"

Autor: Navatron, 9. 9. 2020, BásněJsou dvě nekonečna : "Velké a malé"


Konečno se s nekonečnem potkává pouze na začátku a na konci.


Expandující vesmír skončí po vymizení všech interakcí.


Když mezi ta zrcadla vstoupíš, pokaždé stvoříš "tvoříš" - 


"sleeping infoclusters" 


odnepaměti doplňují paterny příběhu 


pod taktovkou zvědavého protovědomí


nebo snad Boha???


V tom případě jsme v tom namočeni oba...


 


Nula je "nekonečně malé". 


Singularita Big Bangu.


 


Už ten heretickej jezuita tehdá prohlásil, 


že nejsme lidské bytí mající spirituální zkušenost.


Je to přesně navopak. Jsme spirituální bytí prožívající zkušenost člověka.


 


V lůně stvoření si dělej s čísly cokoli,


protože "ničím jiným" není ani to, že nejsi.


Ale když by tě před startem přesto zachvátila panika, 


rozpomeň se na to, že nula je vocas Nekonečna.