Poeta - moderní literární server


Nefertity

Autor: Navatron Hvězdička, 7. 9. 2020, BásněZa stínem noci v předobrazech symetrie 


směřuje v tanci skutečnost.


A skrze ní tep srdce vlije


do Absolutna zkušenost.


 


Udáváš času pevné kmity,


hlasem svým jako zvon.


Tak rozezníváš bity, Nefertity,


jsi mocnější než faraon.


 


Tvé tělo geniem loci je i není,


chrámovou lodí pro moře snů.


Čumíme po sobě jak dva cvoci,


vrženi ze skal zapomnění 


do bouřlivých vln útesů.


 


Na ramenech Nilu v deltě dávnověku,


vášnivých rtech i v očích


zračí se Bódhisattva v rozkvětu


Tvých čarodějných veletočí...


 


Jsi krásně černá, temná, 


charismatem svým  záříš.


Jak noc pozvedáš mne ze dna


a všechny strachy boříš.


 


Královno honosných amuletů,


vladařko mocných dějin.


Ty seřizuješ křídla hvězdoletů


zpívajíc bohům hvězdných krajin - do zásvětí,


co do smrti mne zasvětí...


 


Až probudí Tvá víra slunce ,


omamnou vůni moří-řek,


zas propojí dva opačné konce 


v jeden celistvý dlouhověk.


 


Pak závrať nad propastmi změní se 


v nádhernou lásku našich dnů.


Jsi tolik krásná, Nefertity,


zhmotnělá z vlastních velkosnů.