Poeta - moderní literární server


Karanténa

Autor: Dedek Hvězdička Hvězdička, 14. 3. 2020, Básně

Karanténa by se měla dodržovat,ale někteří z nás tohle nařízení budou jistě porušovat.

Povídal mí dneska Véna,
že je přísná karanténa,
nechce se teď milovat,
zdraví si chce zachovat.

Důvody jsem pochopila,
i když jsem se netěšila,
obavy jsou otrava,
padla každá zábava.

I když platí karanténa,
u sousedky zas je Véna,
žádný odstup nemají,
vášnivě se líbají.

Nebojí se jistě virů,
když se má tak čile k dílu,
ztrestám jeho nevěru,
Pepa přijde k večeru.