Poeta - moderní literární server


mám hlad

Autor: pepamil Hvězdička, 24. 5. 2019, Ostatní 


Nohy kráčejí, ač svázané jsou silou vesmírnou


 


Srdce bije, ač ztichnout může každou vteřinou


 


Oči vidí, ač mnohdy ke všemu jsou slepé


 


Uši slyší, ač naslouchat se slyšením se plete


 


Ústa líbají, ač slova něžná vyřknout nemohou


 


Ruce hladí, ač neschopné jsou obejmout


 


Mám rád, ač životem bych nerad sobě lhal


 


Mám hlad, ač raději bych tebe ochutnal