Poeta - moderní literární server


Hodina hudební výchovy

Autor: alan, 26. 8. 2018, Ostatní

Životní příběh ze studentských let

Hodina hudební výchovy


gymnazium l.p. MCMXLVI


 .


Obraz mi připoměl učitele zpěvu:


Otevřely se dveře, a na prahu se objevila zarostlá tvář s rozevlátými vlasy. Planoucím zrakem prohlížel třídu. Divoký vzhled nevěstil nic dobrého. Bude se vraždit?  Ne, přišel učitel.


Konečně asi nasbíral dost odvahy, vešel do třídy a sedl za stůl. Ztrnule hleděl před sebe. Zavrzala lavice. Chytil se rukami za hlavu a položil ji na stůl. Někdo zabrnkal na špendlík zabodnutý pod lavici


Vyskočil před katedru s rukami v kapsách: „Kdo to byl?“,„Kdo to byl?“ Jeden student se zasmál  „Co se směješ,“ „Pojď sem!“ 


Zatřepal pravicí v kapse,  a studentu dal facku. Podíval se do třídy. Zase se někdo  zasmál. „Pojď sem!“ Zatřepal rukou  a padla další facka.


Po chvíli měl před stolem řadu smějících studentů, poskakoval před nimi a fackoval. Podíval se vlevo :„Co se směješ?“ A facka. Pohled vpravo: „Co se směješ": A facka. Vždy ruka do kapsy, a s třepáním z kapsy.


Smála se už celá třída. Když byla fackovaná řada studentů před katedrou příliš dlouhá, utekl ze třídy na chodbu.


Po chvíli se vrátil,  sedl za klavír a položil hlavu na klávesy Znovu zabrnkal  špendlík.  "Kdo to byl?" Potichu se někdo znovu zasmál. „Pojď sem“ ! A začalo další fackovací představení.