Poeta - moderní literární server


Písečníci a bludný asteroid 1.4 Startovač

Autor: Václav Dvořák, 14. 3. 2018, Povídky

Pokračování, 4. částPřed setměním děti vystoupaly po úbočí kráteru zpátky na planinu a vrátily se do sirotčince. Při večeři Tomáš koukal do talíře a snažil se nevšímat si Lucky u vedlejšího stolu, která po něm házela chvíli vyčítavé a chvíli prosebné pohledy.


Po jídle zůstávali všichni v jídelně. Byl čas na večerní pohádku, kterou předčítaly starší děti, někdy poslouchali rozhlasové hry v rádiu. Potom odcházely mladší děti spát, zatímco ty starší řešily organizační záležitosti. Třeba i to, kdo bude provádět nováčky v dolech. Dnes tomu ale tak nebylo. Rádio bylo zapnuté, kolem se shromáždil hlouček nejstarších dětí a postupně se přidávaly další včetně těch nejmenších. Byl slyšet hlas redaktorky.


„Popište nám blíže, jak jste učinil svůj objev.“


Odpověděl mužský hlas.


„Před týdnem jsem při běžném pozorování oblohy zachytil neznámé těleso a změřil jeho rychlost. Další noc ale těleso nebylo na předpokládaném místě. Zdálo se, že zpomaluje. Když se pozorování několik nocí po sobě potvrdilo, už jsem na nic nečekal a objev ohlásil.“


„Aha,“ odtušila moderátorka. „A můžete našim posluchačům vysvětlit, co to vlastně znamená?“


„Objekt měnící rychlost musí mít zdroj energie. Je to nepochybně umělé těleso.“


„Chcete snad říct, že se jedná o vesmírnou loď?“ zeptala se nevěřícně redaktorka.


„Je to OBROVSKÁ mezihvězdná loď,“ řekl muž a dal důraz na slovo obrovská. „Asi za týden se dostane na oběžnou dráhu Písečnice.“


„Už za týden?“ zvolala vyděšeně moderátorka.


„Za několik dní to budeme vědět přesněji.“


„A… a… a pane Kometo,“ zakoktala se moderátorka. „Jsou to lidé?“


Pan Kometa se pobaveně zasmál.


„Lidi, Ufoni, chobotnice, cokoliv. Tedy, zkoušíme je kontaktovat a brzy se to snad dozvíme.“


Moderátorka se už zmohla jen na poděkování, rozhovor skončil a v rádiu se ozvala hudba. Děti zůstaly tiše sedět a koukaly jedno na druhé. Pak ze své židle vyskočil pětiletý Toníček a vysokým dětským hláskem se dožadoval vysvětlení.


„Takže co? Co ten pán říkal? Co to bylo za pohádku?“


I pro všechny ostatní děti to vysvětlila skoro už dospělá Agáta. „Ty trdlo, to nebyla pohádka. Letí k nám vesmírná loď a přistane tady.“


* * * * * * * *


Konec první kapitoly. Líbila se Vám ukázka? Chtěli byste si knihu přečíst celou? Podpořte její vydání na startovači!


https://www.startovac.cz/projekty/pisecnici-a-bludny-asteroid/ 


Za jakoukoliv podporu děkuji!