Poeta - moderní literární server


tektonika

Autor: cvrcka Hvězdička, 7. 11. 2017, Ostatnívnitřní svoboda bez hranic


prohánění se na dracích

a ohně do všech stran

nemůžu se dočkat rána
otevřených možností
nemůžu se dočkat noci

děj zatím pokračuje
stezka je zřetelná jen

na pár kroků přede mnou
a pak se ztrácí v zápalu boje

v živoucím umírání

vědomí vědomí vědomí vědomí vědomí 


soustředné kruhy 

elipsy a částečně anebo zdánlivě uzavřené spirály

úvah     přesvědčení     vytyčených cílů

ve kterých kmitá pozornost nahoru a dolů

kolem žhnoucí osy

 

vše neodvratně cyklicky protíná pomyslnou vertikální

plochu nad paprskem touhy 

nad linií zevnitř

ven


výsledná mapa

tvořená zářícími body

se nechá uchopit mezi prsty

a číst proti okenní tabulce

 

v tu chvíli 

je vidění protichůdné

 

zápas světla a tmy o prostor v proudu

dopadajícím na vjemová pole

zobrazuje čerň

v oblastech jasu 

zároveň s kontrastní bělobou v stínu

 

zavřené i otevřené oči 

najednou znamenají totéž

najednou nerozlišíš poznání od jeho hranic

a rozhodnutí 

orientovaná dostupnými daty jsou

zřetelně neoddiskutovatelně směšně

vratká

 

 

zkouším 

jak to bude znít

v červené šále a nevzhledné hučce

 

vibrují mi uši

hlas brousí zledovatělý chodník

zing zoing

vibrují mi paty

 

každé jednotlivé teď

kapička pryskyřice 

kanoucí z rány na povrchu vesmíru

prostupuje do řetězců neoddělitelných souvislostí

frekvence zvuků přechází do frekvencí obrazů

rostoucí pnutí budoucího jantaru 

formuje závity jednoznačných

informací

po tisíciletí nedostupně kódovaných

 


do ořechů     skořápek    pražení semen

do tajemství     nesmyslných šifer

nesmyslných obrazců

symbolů     podobenství     draků

do klíčů a sklíček

mozaiky

 

a tavná vrstva slouží jako funkční podklad jen při definovaném žáru

 


vibrují mi pláště

musíš jít

běž