Poeta - moderní literární server


Haiku

Autor: Frida Hvězdička Hvězdička, 9. 9. 2017, Básně

miniatury

       


           samota těla
           měřena pěti kroky
           ve zdech poustevny 
           


 


           ovce se sběhly
           kolem venkovské fary -
           pastýř je blízko
           
                    v pusté poustevně 
           visí pár netopýrů -
           mniši bez kápí?