Poeta - moderní literární server


Plavit koně

Autor: RadkaEm Hvězdička Hvězdička, 28. 8. 2017, Básněmyslel sis


že se pohnuly poplašené dlaně


ale jen mák se zachvěl


tak bíle


               bezhlavě


když na volné otěži


vedl jsi koně ke splavu


 


 


to ještě existoval čas


 


                                 


 


                                          dávno už nepočítám roky


                                  a bázlivě vyhýbám se hříbatům