Poeta - moderní literární server


Pomocník

Autor: Dedek Hvězdička Hvězdička, 23. 10. 2012, Povídky

Stranger nemá rád dlouhé věci, tak snad mu tahle sedne.

Hlavní administrátor spokojeně prohlížel pravidelná hlášení koordinátorů. Všechna byla mírně optimistická a zcela nepokrytě velebila jeho rady a pokyny. Pouze koordinátor Eramos poukazoval na celou řadu problémů, s nimiž se neustále potýká.
„Hm,“ zabručel administrátor zamyšleně. „Eramos je mladý, příliš zkušeností nemá … zřejmě mu jeho první samostatná mise přerostla přes hlavu.“
„Tamní rasa je nezkrotná, agresivní a příliš lpí na svých barbarských zvycích,“ omlouval zpoždění pacifikačního programu vedoucí dohlížitel.
„Ano. Občas se stává, že ušlechtilé záměry Společenství nejsou správně pochopeny. Rozhodně musíme Eramose podpořit!“
„Pošleme mu pomocníka.“
„Výběr vhodného kandidáta ponechám na vás.“
„Vynasnažím se,“ zaznělo pokorně.
Administrátor mlčky přikývl a důstojně odkráčel, aby si dopřál oblíbenou duhovou lázeň.

Mladší koordinátor Zircos už dlouho čekal na příležitost prokázat své kvality. Výběrem prošel bez zaváhání a drobné služby a pozornosti navíc mu zajistily místo, které se mělo stát odrazovým můstkem jeho kariéry.
„Myslím, že jsem našel toho pravého,“ usmíval se vedoucí dohlížitel, když vyplňoval pověřovací certifikát.

Ambiciózní adept se zatím velmi pečlivě připravoval, popoháněn netrpělivostí i touhou vyniknout.
Konečně přišel den, kdy v rouchu obyvatele oné nezkrotné planety zamířil k transformační kabině. Vstoupil do sálu a zatetelil se radostí. Byli tu! Skupina reportérů očekávala jeho slova, která obletí veškeré civilizované planety Společenství. Naladil tvář a tiše prohlásil: „Tohle není práce, z niž se bohatne, tohle je poslání, které přináší vnitřní uspokojení.“
Ocenili skromnost, popřáli mnoho úspěchů a nakonec se zeptali: „Víme, že jste musel zvolit jméno odpovídající místním zvyklostem. Můžete nám je prozradit?“
„Odvodil jsem své jméno od jména koordinátora, kterému budu za všech sil pomáhat v nesnadné práci. Obě začínají i končí stejnými písmeny a rovněž jejich počet je shodný.“
„Všichni známe krycí jméno koordinátora Eramose, ale vaše … Nenapínejte nás!“
Mladší koordinátor se pousmál a pak zvolna, ale s patřičným důrazem, vyslovil: „JIDÁŠ …“