Poeta - moderní literární server


z cyklu Blbůstky

Autor: Fender, 30. 8. 2012, Básně

takové říkankové střípky ze života

Bláhové přání mám
čas navrátit zpátky
na lov se vydati
polapit zmatky
které mi z života
dělají zvratky

----------

Pocitem hojnosti
příjemně opojen
proti zlu tímto však
nadobro odzbrojen


----------

Žal nás pojí
touha rozdělí
bolest zahřeje
pravda zabolí

a nevinného
popraví

------------

Zavřeme ústa
otevřme oči
a spolu uzříme
že přece se točí

------------

Večer a ráno
žízeň a hlad
den a noc
teplo a chlad

Bílá a černá
světlo a tma
snadno lze dosáhnout
lidského dna

---------

Příběh

Řekli si své ano v něžném to dojetí ...

... zemřeli společně v důvěrném objetí.


---------

Skutečnost jen ve snech žije
sen ve skutečnosti se s ní pouze bije