Poeta - moderní literární server


Nic

Autor: Gildor, 19. 3. 2004, Básně

Nic je bolest v duších, V lidech, co tuší. Co Smrt nicotou.

Co je nic?
Nic je zvláštnost v našich srdcích.
Nic je pocit v našich duších.
Nic je choroba,
ba i vada.
Nicotu cítí jen ten,
co je omámen.
Čím? - ptáme se.
Zlobou?
Štěstím? Smůlou?
Ba snad rozumem?
Co je nic,
kdo ho cítí.
Nic cítí pouze ten,
co jest ovlivněn svým charismem.