Poeta - moderní literární server


vektor...

Autor: Prefeta Hvězdička, 2. 5. 2012, Básně



v otázkách zmítá se
rovina prostého bytí
za okny tiše
stmívá se
den
s nocí protíná
prsty
skřížené bolestí

hrot jehly
zatíná vánek
v křiku ticha
naděje
pusté kroky
sešlapané boty smutku
a v patách
zítřek...