Poeta - moderní literární server


Husy

Autor: Horác Hvězdička, 23. 3. 2012, Básně

S jarem si každý přebere podle svého...

Husy.

Zjara šlapeš husám
po jejich stínech.
Jak my, spěchají…
Milý hochu, prosím,
detaily vynech,
číst se nedají!

Proč? Z detailů je celek,
za svistu všech křídel husí,
když hladí vršky jedliny,
jaro další dějství zkusí....
(Smích). Kde je role, převlek?
Nám jen přidává šediny.

V čem je temno oné šedi,
v stínech křídel? Asi.
Kostým frašky (zatím) sedí,
než ho do své šatny Hádés
za poslední drobné z kapes
už navždy pověsí.

3/2010