Poeta - moderní literární server


Dávná...

Autor: Prefeta Hvězdička, 21. 2. 2012, Básněve stísnění vlastního těla
s pocitem bolesti ve tváři
v tichosti hlasitá hudba zněla
den za dnem v duše žaláři

opojený pitím
pod tíhou celého světa
udušené vytí
ústy poslední věta

slova lítostí a zlostí
slova pokojná a klidná
jen z masa a praskajících kostí
živá, nehybná