Poeta - moderní literární server


Zvědavé ruce divoženek

Autor: ziriant Hvězdička, 29. 1. 2012, Básně

metaforám

Setkáme se na pěšince mých vlasů
tam kde se podzim klikatí
když listy spánkem změdnatí
rozestelou si na zemi

Naleznout svoje zázemí
dnes večer – přijď

temným koutům úsměv vbělit
promnout čelo, soumrak zcelit
aby příliš nekrvácel
na cáry jej zítra strhám
aby ses mi zase vracel
ráda kradu šero mlhám
vlhkost dešti, hebkost srsti
a minulosti staré časy
Nechávám ti mezi prsty
protéct svůj život, svoje vlasy

Přijď dnešní večer
přítmí čeká
a intimita nevytěká
do cizích sfér, jen do dvou dlaní
pár stínů mezi závěsy
vyhlíží téměř do svítání
noční můry, už neděsí

V žilách se víno rozpíjí
a nebe plné fuchsií
je jako šíje láskou rtěnek
zvědavé ruce divoženek
mohly by v tobě osaměle
naleznout svého učitele

Odveď mě s sebou do propasti
Krysaři, Múzo, Příteli
za nehty bílo, rýhy na zdi

Navzájem jsme se popřeli