Poeta - moderní literární server


Bratrovražda

Autor: Antonie123, 12. 12. 2011, Povídky

Co říkáte ?

Mark a Sebastian jsou bráchové.Sedí ve své zahradě a najednou začne Markovi zvonit telefon.Je to jeho mamka a brečí.Mark zpozorní:,,Mami?Mami co se stalo? Uklidni se."Mamka mu to oznámila a ted oněmněl Mark.Zaklapl telefon a díval se do prázdna a rozbrečel se.Sebastian se ptal:,,Co se stalo."A Mark s brekem odpověděl:,,Otec zemřel.Dneska ve 4 ráno."Sebastian se rozbrečel a jeli za jejich mamkou.
Zjistili že otec odkázal Markovi 500 000Kč a Sebastianovi jenom 20 000Kč.Sebastian od té doby s Markem nepromluvil ani slovo.Mamka se ho zeptala co se stalo a on jenom:,,Slyšela jsi o bratrovraždě?" a zašklebil se.Mamka se zamyslela.
Druhý den šel Sebastian do pokoje za Markem a zavolal mamce:,,Mark je mrtvý!" ,,Cože?" ,,Někdo ho zabil!"Za půl hodiny tam byla policie a vyšetřovala to.Ptali se mamky a Sebastiana:,,Kdo si myslíte že ho zabil?".Mamka odpověděla:,,Někdo kdo chtěl jeho odkázané peníze." a Sebastianova odpověd:,,Jak to mám vědět?To je vaše práce!" a odešel.Když policie obrátila marka, měl v zádech zabodnutý nůž.
Odebrali otisky a zjistili že otisky jsou od Sebastiana.Zeptali se ho:,,Zabil jsi svého bratra?" ..Co? ne!Ty otisky mohly být moje, ale někdo mi ten nůž vzal!".Ale oni řekli:,,A co to, jak jsi svojí matce řekl jestli slyšela o bratrovraždě?" Sebastian mlčel.Policisté to uzavřeli:,,Chtěl jsi získat jeho dědictví.Odsuzujeme tě na 8 let odnětí svobody za bratrovraždu." a nasadili mu pouta a už ho vedli do policejního auta.Sebastian nechtěl, no nakonec se mu peníze nepodařilo získat.Získala je mamka.