Poeta - moderní literární server


Dvanáct rozhněvaných mužů

Autor: Rafael Legal, 12. 3. 2011, BásněV jedné obci čečenské udála se vražda
Podříznutý synem otec, povídala baba každá

Teď dvanáct mužů rozhněvaných zastupuje zákon
Jedenáct je rozhodnutých, že vraždu spáchal on

Jeden z nich však námitku vůči tomu podal
Že jak by mohl malý kluk shora tátu bodat

Teď dvanáct mužů rozhněvaných zastupuje zákon
Deset je stále rozhodnutých, že za to může on

Druhý z nich však námitku vůči tomu podal
Že proč syn by vraždil otce, který ho vychoval

Teď dvanáct mužů rozhněvaných zastupuje zákon
A devět jich je rozhodnutých, že čin spáchal on

I třetí teď námitku vůči tomu podal
Že byl životem zkoušený a tak proč by vůbec bodal?

Teď dvanáct mužů rozhněvaných zastupuje zákon
Však osm jich je rozhodnutých, že vrahem byl jen on

A čtvrtý z nich teď námitku vůči tomu vznes
Že jediný svědek toho činu, je kulhající starý pes

Teď dvanáct mužů rozhněvaných zastupuje zákon
Ale sedm jich je rozhodnutých, že na místě byl jenom on

Pátý z nich teď námitku vůči tomu řekl
Že kdyby bylo slyšet křik, ten svědek by se jistě lekl

Teď dvanáct mužů rozhněvaných zastupuje zákon
Avšak pořad polovina, neví jak přihlédnout na to

Ten šestý z nich teď pochybnosti vůči tomu vyřkne
Že invalidní dědek, to dost rychle ke dveřím nestihne

Teď dvanáct mužů rozhněvaných zastupuje zákon
A už jenom pět z nich, nepochybuje o tom

Ale sedmý z nich teď námitku vůči tomu podal
Syna mu v Čečensku zabili a on mstu v tomhle hledal

Teď dvanáct mužů rozhněvaných zastupuje zákon
A čtyři stále rozhodují, zda vrahem byl on

I osmý z nich teď námitku vůči tomu přikýv‘
On sám je totiž Čečenec a ti mají jiné zvyky

Teď dvanáct mužů rozhněvaných zastupuje zákon
Jenom tři si stojí za svým, že za smrt otce může on

Však devátý z nich odvolává svoje první tvrzení
Přiklání se na stranu kluka a proti jeho odsouzení

Teď dvanáct mužů rozhněvaných zastupuje zákon
A dva už jenom zůstali s názorem, že vinen je on

Když desátý z nich namítl, že asi to tak nebylo
To by každé čečenče prý už dávno vraždilo

A teď z dvanácti rozhněvaných mužů co zastupují zákon
Pouze jeden oponuje tomu, aby svobodný byl on

Když jedenáctý z nich couvl a vznesl taky protest
Ten poslední trval na tom, že svoboda bude pro něj trest

Na ulici nepřežije ani sedm dní najde si ho pravý vrah
A ten ho potom odstřelí, pak zbude z něho jenom prach

On chtěl ho poslat do vězení, aby poskytl mu azyl
Teď když ho však osvobodí, bude myslet, že sám ho zabil

Teď dvanáct mužů rozhněvaných ví, že kluk ten nedožije rána
A ví taky, že spravedlnost bez moci je bezbranná