Stránky MŮJCITÁT byly integrovány pod domovský server Poeta.cz. Během 3 vteřin budete přesměrováni.


Zpět na hlavní stránku
Vítejte na největ‘ím českém serveru věnovaném citátům, aforismům a příslovím. Vítejte v ří‘i slovních kouzel!
Seřadit citáty podle
Autorů
Kategorií
Data přidání
Hlasování

Přidat
Citát
Zamyšlení
Námět, kritiku, názor ...

Administrátorská sekce
Vstoupit
Informace

Zasílání citátů e-mailem
Informace
Registrace

Vyhledávání

Seřazení citátů podle kategorií
V kategorii Spravedlnost je 134 citátů

1. Zákon je jen technické a ne vždy podařené provádění spravedlnosti.  (Vachek Emil) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
2. Spravedlnost ani nespravedlnost není od přírody.  (Archelaos) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
3. Při nesouhlasu bojuj férově. Žádná jména.  (Neznámý autor) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
4. Činy, které jsou často trestány, často se páchají.  (Seneca) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
5. Už jsme se nějak smířili s tím, že je spravedlnost slepá. Mnohdy to ale vypadá, že ona je navíc i hluchá.  (Przeczek Lech) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
6. Být bez viny je velkou útěchou.  (Cicero) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
7. Kdo se dříve objeví, ten má větší právo.  (Terentius) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
8. Mnoho nespravedlností a nepravostí se stává zvyklostmi.  (Terentius) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
9. Kdo lituje, že chyboval, je téměř nevinný.  (Seneca) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
10. Kde soudí žalobce, tam zákon neplatí.  (Syrus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
11. Bezúhonnost přináší více nebezpečí než poct.  (Sallustius) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
12. Bezpráví roznítí znovu i zcela vyhaslý oheň.  (Ovidius) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
13. Vládce nestojí nad zákony, ale zákony nad vládcem.  (Plinius) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
14. Co spáchá dav, zůstává bez trestu.  (Lucanus Marcus S.) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
15. Znát zákony neznamená zapamatovat si jejich slova, ale pochopit jejich smysl a význam.  (Celsus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
16. Vlastníci mají silnější postavení, i když na věc nemají žádné právo.  (Ulpianus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
17. Právo je umění uplatňovat to, co je dobré a spravedlivé.  (Celsus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
18. Neznalost práva každému škodí, nikoho neomlouvá, neznalost faktu neškodí.  (Paulus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
19. Ty jsi soudce, dbej, abys nebyl z ničeho obviněn.  (Terentius) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
20. Spravedlnost je trvalá a stálá vůle udělovat každému to, co mu patří.  (Ulpianus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
21. Tři příkazy práva: čestně žít, druhému neškodit, každému dát, co mu patří.  (Ulpianus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
22. Vina spáchaná mnohými zůstává nepotrestána.  (Lucanus Marcus S.) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
23. Za úmysl se nikdo netrestá.  (Ulpianus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
24. Prvním a největším trestem hříšníků je vědomí, že zhřešili.  (Seneca) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
25. Poctivý muž je ten, kdo prospívá komu může, a neškodí nikomu, leda by byl nespravedlivě napaden.  (Cicero) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
26. Odňat může být trest, vina však zůstane dál.  (Ovidius) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
27. Přivolává na sebe vinu, kdo přehlíží poklesky.  (Syrus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
28. Jak důmyslný je hněv, když vymýšlí, čím ospravedlnit své řádění!  (Seneca) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
29. Spravedlnost nesklání hlavu před žádnou důstojností a u soudu je jediným králem ten, kdo může uplatnit silnější důvody.  (Héliodóros) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
30. Je těžké neprozradit vinu výrazem tváře.  (Ovidius) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
31. Kdo se ničím neprovinil, nebojí se ničeho, a kdo něco provedl, bez ustání má trest před očima.  (Cicero) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
32. Jen čas ti spravedlivost muže prověří, však špatného lze poznat za jediný den.  (Sofokles) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
33. Nelze nazvat spravedlivým každého, kdo nikomu nekřivdí, nýbrž toho, kdo by to sice mohl beztrestně dělat, ale dobrovolně se toho vzdává.  (Filémon) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
34. Statečnost nepřináší žádný zisk, když není provázena spravedlností.  (Plútarchos) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
35. Proto jsou zákony dány, by silnější nemohl všechno.  (Ovidius) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
36. Blaho národa nechť je nejvyšším zákonem.  (Cicero) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
37. Kdyby všichni byli spravedliví, nebylo by odvahy vůbec třeba.  (Plútarchos) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
38. Je lepší je nechat bez trestu provinění viníka, než odsoudit nevinného.  (Ulpianus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
39. Kdo chrání viníka, sám se dopouští viny.  (Syrus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
40. Kde je odsuzován nevinný, část otčiny se stává vyhnanstvím.  (Syrus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
41. Čímkoli po právu trpíš, to trpělivě hleď snášet: jsi-li sám u sebe vinen, sám se suď a zároveň ztrestej.  (Cato) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
42. Právo se tolikrát zmenšuje, kolikrát se zvětšuje moc.  (Tacitus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
43. Žádný zákon nemůže dostatečně uspokojit všechny.  (Livius) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
44. Bojíme se spravedlivého, ještě více nespravedlivého.  (Paul Jean) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
45. Loajální postoj vůči nejvyšší ustanovené moci v Zemi by měl vycházet z vrozené lásky ke spravedlivosti.  (Joyce) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
46. V lidském životě znamená spravedlnost totéž jako na polích špatný rok.  (Pirandello) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
47. Slabost je dobrota, která degeneruje na nespravedlivost.  (Prudhomme) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
48. Rozum bývá krutý k člověku, ale je spravedlivý k účelům.  (Čapek Karel) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
49. Spravedlnost znamená chápat člověka jako prostředek a jako cestu.  (Saint-Exupéry Antoine de) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
50. Spravedlivost je: vážit si člověka kvůli pokladu, který v sobě opatruje. Tak jako si vážím sám sebe.  (Saint-Exupéry Antoine de) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
51. Zákony krále jsou známé, jen hlad se těžko snáší.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
52. Vyslyšení jen jedné strany vede k nesprávnému rozsudku.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
53. Lepší je jeden svědek než deset tisíc pověstí.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
54. Obřady jsou pro šlechtice, trestní zákon pro lůzu.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
55. Bez nebezpečí kráčí životem ten, kdo jde cestou spravedlivého.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
56. Při spravedlivém panovníkovi stojí nebesa, pod čistým úředníkem žije lid v míru.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
57. Soudci nepřinášej darem žádného živého člověka.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
58. Hlasitý křik ještě nenastolí právo.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
59. I kdyby tě na smrt mučili, nikdy nekřič na soudce. I kdybys měl hlady zemřít, nikdy se nestaň zlodějem.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
60. Strach z trestu je nejlepší cestou jak mu uniknout.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
61. Kdo zákony tvoří, musí být přísný. Kdo zákony provádí, musí být shovívavý.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
62. Z deseti důvodů, na základě kterých mandarín rozhodne proces, zůstane lidem devět z nich neznámých.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
63. Žádná obžaloba se neobejde bez lži.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
64. Neuzavírej své srdce, když saháš po štětci, abys podal žalobu.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
65. Poruší-li nebeský syn právo, stihne ho trest jako každého jiného.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
66. Spravedlivého rozsudku se dosáhne jen veřejným projednáním skutku.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
67. Když se pomluvy rozšíří až k soudci, pak už je ze soudní síně nevytlačí ani devět buvolů.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
68. Zákony nejsou pro věčnost.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
69. Zákony se dají obcházet a šidit, nikoliv však duchové a démoni.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
70. Žádný cíl nestojí tak vysoko, aby ospravedlňoval nedůstojné prostředky k jeho dosažení.  (Einstein Albert) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
71. Proč není znásilnění múzy trestné?  (Laub) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
72. Podstatou rovnosti je spravedlnost.  (Cicero) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
73. Svět potřebuje spravedlnost, nikoli dobročinnost.  (Wollstonecraftová Mary) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
74. I když mnozí lidé hrdinsky obětují život za věc, není to důkazem, že je to věc spravedlivá.  (Laub) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
75. Kdo vymyslel heslo "spravedlnost vítězí" - bojovník za spravedlnost nebo vítěz?  (Laub) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
76. Bohové že jsou obrazem lidských vlastností? I bohyně spravedlnosti?  (Laub) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
77. Je hezčí vítězit než prohrávat. Porážky jsou hrozné jen proto, že se musí vysvětlovat a ospravedlňovat.  (Radovič) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
78. Humanita stojí dnes tak vysoko, že i vrahům zachraňuje život. Jen zavražděným ne.  (Laub) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
79. Bylo by na čase, aby se nevina těšila stejné pozornosti jako zločin.  (Rochefoucauld) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
80. Jde o to, aby stále stoupalo procento zločinců mezi obyvatelstvem věznic.  (Laub) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
81. Vražda by měla platit jako promlčená od toho okamžiku, kdy její oběti oživnou.  (Laub) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
82. Krádeže a hrdelní zločiny je nutno páchat ve velkém, pak dostanou nevinné a dokonce úctyhodné jméno.  (Rochefoucauld) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
83. Měřte čin mírou pachatele.  (Pinandros) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
84. Je to smutné poznání, ale nejsem největší génius na světě. Není to ovšem spravedlivé.  (Laub) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
85. Jediná spravedlnost, v kterou může člověk věřit, je ta, kterou sám vykoná.  (Wurst Jan) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
86. Nemůžeme být spravedliví, když nejsme lidští.  (Vauvenargues Luc de) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
87. Nevinný snadno hledá slova.  (Rufus Curtius) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
88. Být bez viny je velká útěcha.  (Cicero) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
89. Kdo lituje svého činu, je téměř nevinen.  (Seneca) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
90. Většina lidí nechová hněv k proviněním, ale k provinilým.  (Seneca) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
91. Teprve to je pro člověka hanbou, za co trpí zaslouženě.  (Phaedrus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
92. Dá se skoro říct, že kdo rychle odsuzuje, rád odsuzuje, a že kdo příliš trestá, trestá nespravedlivě.  (Seneca) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
93. Pozdě, však nakonec přec tichými kroky jde trest.  (Tibullus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
94. Nic se nehodí méně pro toho, kdo trestá, než hněv.  (Seneca) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
95. Mezi zbraněmi totiž zákony mlčí.  (Cicero) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
96. Spravedlnost, kterou neprovází soucit, je strašná.  (France) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
97. Spravedlnost je ochránkyní života a svobody občana.  (Helvetius) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
98. Ze všeho zboží tohoto přízemního světa je nesporně nejdražší spravedlnost.  (Balzac Honoré de) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
99. Základem spravedlnosti je důvěra, to znamená stálost a upřímnost ve slovech i v dohodách.  (Cicero) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
100. Spravedlnost je pevná a trvalá vůle přiznávat každému, co mu právem náleží.  (Ulpianus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
101. Spravedlnost: sama tato jedna ctnost je totiž paní a královnou všech ctností.  (Cicero) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
102. Nikdy se spáchaný trestný čin neposuzuje přísněji pro pozdější okolnost.  (Paulus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
103. Mnohé ohrožuje, kdo činí křivdu jednotlivci.  (Syrus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
104. Jeden očitý svědek má větší cenu než deset svědků z doslechu.  (Plautus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
105. Kolik asi vyšetřujících soudců by mohlo být zadrženo na základě zákona, podle něhož vyšetřují?  (Seneca) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
106. Má spoluúčast na vině, kdo osvobozuje viníka.  (Syrus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
107. Kde soudí ten, kdo obviňuje, tam platí násilí, a nikoliv zákon.  (Syrus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
108. Soudce se odsuzuje, když viník je osvobozen.  (Syrus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
109. Je dovoleno odrazit násilí násilím.  (Ulpianus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
110. Soudíš-li, zkoumej; vládneš-li, poroučej!  (Seneca) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
111. Mařit zákony znamená zbavovat se základní ochrany.  (Syrus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
112. Mařením jednoho zákona oslabujete ostatní.  (Livius) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
113. Zákony je nutno vykládat shovívavěji, aby se zachoval jejich účel.  (Celsus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
114. Zákon má: rozkazovat, zakazovat, povolovat, trestat.  (Modestinus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
115. Co nepřipouští přirozenost, to nestvrzuje žádný zákon.  (Celsus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
116. Kdyby mělo platit, že lidé budou provinění oplácet proviněním a bezpráví bezprávím, jaké pohromy by z toho vzešly!  (Cicero) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
117. Bohyně spravedlnosti je slepá, ucpává si uši a nedává si pás cudnosti.  (Kraus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
118. Spravedlnost a věrnost jsou tmelem společnosti.  (Locke) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
119. Jen málokteří chtějí svobodu, většina chce spravedlivé pány.  (Sallustius) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
120. Není žádným bezprávím, co se někomu děje s jeho souhlasem.  (Ulpianus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
121. Tvrdý zákon, ale zákon.  (Ulpianus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
122. Ten, kdo rozhodl něco a druhou nevyslech stanu, třebaže rohodl správně, správně si nevedl sám.  (Seneca) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
123. Když zmizí zbožnost vůči bohům, mizí také víra a soudržnost lidského rodu a nejskvělejší ctnost, spravedlnost.  (Cicero) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
124. Nutnost dává zákon, ale sama ho neuznává.  (Syrus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
125. Právo silnějšího je nejsilnější bezpráví.  (Ebner-Eschenbachová Maria von) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
126. Síla bez spravedlnosti je násilí. Spravedlnost bez síly je bezmocnost.  (Neznámý autor) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
127. Nespravedlnost člověk nepozná, dokud není páchána na něm samotném.  (Neznámý autor) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
128. Být spravedlivým v mysli ještě neznamená být spravedlivým v činech.  (Aristoteles) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
129. Dokonalý člověk je nejlepší z živočichů, pokud je ale oddělen od zákona a spravedlnosti, je nejhorší ze zvířat.  (Aristoteles) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
130. Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí.  (Aristoteles) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
131. Zákony, ač již byly sepsány, by neměly vždy zůstat nezměněny.  (Aristoteles) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
132. Být spravedlivým vůči všem lidem je umění, které nikdo neovládá.  (Přísloví) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
133. Povinnost znamená nevyhnutelnost jednat z úcty k zákonu.  (Kant Immanuel) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
134. V našem nitru sedí jakýsi tichý soudce, který objektivně a bez předsudků posuzuje naše činy. Chválí nás a nebo nás trestá. Tohoto soudce nelze podplatit. Konáme-li zlé, jsme potrestáni. Jednáme-li dobře, jsme odměněni. Pouze naše nejlepší činy uspokojí tohoto soudce. Jenom v takovém případě si můžeme být jisti tou nejlepší odměnou.  (Berwid-Buquoy Jan) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]


Dnes je 14. 07. 2024
Svátek má Karolína
Zítra slaví Jindřich

Další funkce
FORUM nové
Nápověda
TOP 10
Pro webmastery
Nehodnocené citáty
Pomoc

Kontakt
mongi@centrum.cz
muj-citat@poeta.cz
CHAT MP (nick Mon-gi)
ICQ: 108078007

PageRank
RSS

Tiskovky.info
Europoslanec Zdechovský navrhuje vytvoření evropské trollí farmy k rozvratu totalitarismu v Rusku
Lenka Helena Koenigsmark novou členkou dozorčí rady Y Soft

Optimalizováno pro rozlišení 800x600 a IE 4.0 a vyšší, NN 4.0 a vyšší
© WEB 2000 - 2005 Mon-gi, © GRAFIKA 2002 - 2003 Mon-gi & Deries, Verze stránek: 3.7.1