Stránky MŮJCITÁT byly integrovány pod domovský server Poeta.cz. Během 3 vteřin budete přesměrováni.


Zpět na hlavní stránku
Vítejte na největ‘ím českém serveru věnovaném citátům, aforismům a příslovím. Vítejte v ří‘i slovních kouzel!
Seřadit citáty podle
Autorů
Kategorií
Data přidání
Hlasování

Přidat
Citát
Zamyšlení
Námět, kritiku, názor ...

Administrátorská sekce
Vstoupit
Informace

Zasílání citátů e-mailem
Informace
Registrace

Vyhledávání

Seřazení citátů podle kategorií
V kategorii Pravda je 137 citátů

1. Nejjednodušší a nejtěžší je říkat čistou pravdu.  (Čapek Karel) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
2. Pravdivá slova nebývají příjemná, příjemná slova nebývají pravdivá.  (Lao-ć) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
3. Pravda je proměnný cit.  (Neznámý autor) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
4. Jakmile vyloučíte nemožné, to, co zbývá, musí být pravda, jakkoliv je nepravděpodobná.  (Doyle Artur) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
5. Bože, buď mi nápomocen, abych našel světlo, jestliže se mýlím, a abych nebyl nesnesitelný, mám-li pravdu.  (Přísloví muslimské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
6. Absolutní pravda neexistuje. - tento výrok má absolutní platnost.  (Neznámý autor) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
7. Žárlivost se dívá brýlemi, které dělají z trpaslíků obry a z podezření pravdu.  (Cervantes) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
8. Ve víně je pravda. IN VINO VERITAS.  (Neznámý autor) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
9. Omyl tisíců uhájí vždy své právo proti pravdě jednotlivce.  (Zweig S.) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
10. Pravda je relativní pojem.  (Neznámý autor) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
11. Pokud se nemůžeš podívat do tváře obnažené pravdy, nelekej se, když se k tobě obrátí zády.  (Bernhardt) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
12. Nejeden vedoucí pokládá sám sebe za kritérium kritéria pravdy.  (Bernhardt) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
13. Nikdy není jisté, kdo má pravdu, vždy je však jisté, kdo je šéfem.  (Whistler) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
14. Lidé nikdy nepřestali hledat pravdu. A vždy našli i takovou, která někomu sloužila.  (Mocker) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
15. Svatá pravda - ať je zima, ať je šero, ať je koneckonců trošku smutno, ale jen když je veselo.  (Voskovec + Werich) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
16. Každý má pravdu, pokud se nemýlí.  (Hemingway E.) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
17. Polopravda není nikdy polovinou celé pravdy.  (Waggerl) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
18. Člověk občas narazí na pravdu, ale většinou se otřepe a jde dál.  (Neznámý autor) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
19. Pravdu nelze najít hledáním, ale jen hledající ji naleznou.  (Neznámý autor) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
20. Jednoduchost pravdy vyžaduje velikost ducha.  (Sidonius) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
21. Nehledej pravdu v jiných dokud nenajdeš pravdu v sobě.  (Neznámý autor) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
22. Nebýt dětské pravdomluvnosti, mají mnohé rodiny slušnou pověst.  (Richter Václav) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
23. Kdyby byla pravda ve víně, jak lehce a příjemně by se hledala.  (Kýr Karel) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
24. Pythagoras, když objevil pravdu, obětoval bohům 100 volů; dodnes se voli třepou, když se objeví pravda.  (Neznámý autor) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
25. Věř těm, kdo hledají pravdu. Pochybuj o těch, kdo ji našli.  (Gida André) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
26. Nemajetný - oddaný zvyku říkat pravdu a řídit se zdravým rozumem.  (Bierce Ambrose) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
27. Reklama je nejpravdivější částí novin.  (Jefferson Thomas) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
28. Pravda má jednu velikou výhodu. Nemusíš si pamatovat, co jsi řekl.  (Antifon) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
29. Celý svůj život zasvětil hledání pravdy ukryté ve víně.  (Przeczek Lech) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
30. Člověk totiž spíše věří tomu, co chce považovat za pravdivé. Protože nemá dost trpělivosti k objevování, zavrhuje věci nesnadné, dále věci střízlivé, ježto omezují naději, a věci v přírodě, jež jdou do větší hloubky, neboť je pověrčivý. Zamítá rovněž světlo zkušeností, protože je pyšný a nadutý, aby se nezdálo, že v mysli prodlévá u věcí nepatrných a pomíjejících. Dále odmítá věci paradoxní, protože podléhá běžnému mínění.  (Bacon) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
31. Vždy mluv pravdu, když máš jistotu, že ti to neuškodí.  (Fišer Oldřich) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
32. Není-li to pravda, je to velmi dobře vymyšleno.  (Bruno Giordano) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
33. Pravda? Studoval jsem svět a poznal na čem spočívá, poznal jsem co to jsou sny, veškerá tajemství i temnotu smrti, ale pravdu nikoli.  (Theodoric z Cappy) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
34. My, my žijeme. Náš je čas a Ti kdo žijí, mají pravdu.  (Schiller Friedrich) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
35. Čas odhalí pravdu.  (Seneca) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
36. Pravda zvítězí, ale dá to fušku.  (Čapek Karel) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
37. Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná.  (Komenský Jan Ámos) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
38. Omyl je vždy nebezpečnější, když se k němu přidá něco pravdy.  (Turgeněv Ivan Sergejevič) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
39. Obvykle se soudívá, že mezi dvěma krajními hledisky je pravda. Tak tomu zdaleka však není. Je mezi nimi problém.  (Goethe) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
40. Nejsou špatné pravdy, jsou jen špatné zkušenosti.  (Čapek J.) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
41. Všechny velké pravdy jsou zpočátku rouháním.  (Shaw George Bernard) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
42. Takzvané shody jsou největší nepřátelé pravdy.  (John) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
43. Kdo se snaží poučit, musí umět především pochybovat, neboť pochybnosti ducha vedou k zjevení pravdy.  (Aristoteles) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
44. Ten, kdo hledá pravdu, musí, pokud to je jen možno, pochybovat o všem.  (Descartes René) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
45. Vymýšlet si o někom znamená riskovat, že budete mít pravdu.  (Muška Ladislav) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
46. Není těžké mluvit, těžší je říkat pravdu.  (Poláček Josef) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
47. Nepřiznal barvu, a tím se vybarvil.  (Poláček Josef) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
48. Pravda je jen jedna, ale dá se všelijak vykládat.  (Poláček Josef) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
49. Dříve, než někomu řekl pravdu do očí, se ještě z opatrnosti ohlédl, kdo za ním stojí.  (Poláček Josef) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
50. Ne každý snese pohled na nahou pravdu bez následků.  (Przeczek Lech) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
51. Pravda je přístupná všem, ještě nikdo ji neuchvátil jen pro sebe.  (Seneca) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
52. Omylem se na podstatě pravdy nic nemění.  (Ulpianus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
53. Pravda je dcerou času.  (Cellius) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
54. Pravda plodí nenávist.  (Ausonius) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
55. Kdo mlčí, ještě nepřiznává, ale je pravda, že také nepopírá.  (Paulus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
56. Není-li to příkaz povinnosti, nečiň to; není-li to pravda, neříkej to! Neboť tvá vůle má být zcela ve tvé moci.  (Aurelius Marcus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
57. Jsi-li rozhněván, nepři se o věci nejisté, neboť brní rozumu hněv, že nemůže určit, co je pravda.  (Cato) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
58. Pravda o sobě vypovídá dostatečně výmluvně.  (Syrus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
59. Autentičnost není pravdou; rovněž odlitek není uměním. Smysl věcí je její pravdou.  (Carriére) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
60. Pokud někdo vysloví pravdu, nepřinese nám to opravdovou radost, když cítíme, že by ji nevyslovil, kdyby pokládal za výhodnější zamlčet ji.  (Schnitzler) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
61. Když dojdeš k oltáři pravdy, najdeš tam klečet mnohé lidi. Ale na cestě k němu budeš vždy úplně sám.  (Schnitzler) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
62. Omyl naprosto není opakem pravdy.  (Saint-Exupéry Antoine de) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
63. Pravda se rychle šíří až dotud, pokud se nepotvrdí.  (Brie A.) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
64. Čím upřímněji pravdivá je nějaká postava anebo dilema, tím je oduševnělejší.  (Miller) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
65. Každá myšlenka, dokonce i každá událost se v lidských ústech změní tak, že ani její přímí účastníci už nenaleznout skutečnou pravdu.  (Klíma) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
66. Každá věc má obal a jádro, zdání a podstatu, masku a pravdivost. Že se jen dotýkáme obalu, místo abychom viděli podstatu věcí, že nás oslepuje maska, že nemůžeme najít pravdu – může to nějak ohrozit vnitřní určitost věcí?  (Marc) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
67. Duch pravdy nalézá plnou rozkoš v radosti, kterou mu skytá odhalování hlubokých příčin všech věcí; klidu nabýváme vědomím bezpečného důvodu života.  (Carriére) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
68. Kdo nelichotí jiným nikdy, má slova lichotná za pravdu, a který lichotí z řemesla, má průzračné lichocení za důkaz, že on není o nic horší než jiní. A to mu lichotí.  (Neruda Jan) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
69. Že se pravda nachází uprostřed? Vůbec ne. Jen v hloubce.  (Schnitzler) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
70. Pravda není v teoriích, ale ve skutcích.  (Klíma) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
71. Pravdu o člověku se lze nejlépe dovědět od sousedů.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
72. Kdo víno pije, mluví pravdu.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
73. Klam může být někdy pravdivý. Pravé zlato se nemusí obávat ohně.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
74. Slovo budiž pravdivé a čin rozhodný.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
75. Pokud jména nesouhlasí, není řeč pravdivá.  (Konfucius) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
76. Rukou se nelze schovat ani před sluncem, ani před pravdou.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
77. Pravda je pramenem odvahy.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
78. Cesta se vine, pravda je přímá.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
79. Pravdivá slova působí uším bolest.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
80. Neuváděj staré známé pravdy – každý ví, že slunce zapadá na západě.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
81. Člověk má nekonečně mnoho tváří a životů a pravda má mnoho podob.  (Bauch Jan) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
82. Já věřím, věřím, horoucně věřím, že je pravda a že ji člověk poznává. Bylo by bláznivé myslit si, že je pravda jen k tomu, aby ji člověk nepoznal.  (Čapek Karel) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
83. Aforismus se nikdy nekryje s pravdou. Buď je v něm pravdy jen půl nebo jeden a půl.  (Kraus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
84. I když nedůvěřujeme lecčemu, co nám lidé povídají, přece jen si myslíme, že nám říkají víc pravdy než všem ostatním.  (Rochefoucauld) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
85. Fantazie je nejkrásnější dcera pravdy, jen o něco živější než matka.  (Spitteler Carl) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
86. Má-li někdo tak málo fantazie, že musí podpírat své lži důkazy, pak by měl říci raději rovnou pravdu.  (Wilde) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
87. Optimista prohlašuje, že žijeme v nejlepším možném světě. Pesimista se obává, že je to pravda.  (Cabell James Branch) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
88. Je horší zbraň než pomluva - pravda.  (Talleyrand) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
89. Masy a kolektiv mohou skutečně žít bez pravdy. Nejsou jí ani schopny, ani potřebny.  (Gasset O.) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
90. Podvod poznáme nejlépe podle toho, že vypadá přehnaně pravdivě.  (Kraus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
91. Pravda se někdy dost načeká, kterými dveřmi ji pustí dovnitř.  (Chromý Zdeněk) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
92. Zavřeli jsme dveře, aby nevešel omyl, ale jak má teď vejít pravda?  (Thákur) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
93. Pravda trpí často více horlivostí svých zastánců než nevraživostí odpůrců.  (Paine Thomas) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
94. Revoluce je skandální období, kdy pravda chodí po ulicích nahá a policie si netroufá zakročit.  (Laub) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
95. Svět se nám jeví jako pravdivý a přitom je každého jiný.  (Proust Marcel) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
96. Tolerance je tísnivý pocit, že ten druhý by mohl nakonec přece jen mít pravdu.  (Frost Robert) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
97. Cynismus je nepříjemný způsob jak povědět pravdu.  (Hellman Lillian) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
98. Nevěř nikomu, kdo vždy mluví pravdu.  (Canetti) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
99. Nic není milejšího nad světlo pravdy.  (Cicero) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
100. První a poslední, co se vyžaduje od génia, je láska k pravdě.  (Goethe) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
101. Existuje absolutní pravda a všechny myšlenky jako květy, vonící i sladké, jedovaté i léčivé, rostou na cestě, která k ní vede.  (Březina Otakar) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
102. Dvě pravdy si nikdy nemohou odporovat.  (Galilei Galileo) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
103. Pravda se podobá Bohu: nezjevuje se přímo, ale musíme ji odhalit z jejich projevů.  (Goethe) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
104. Prostá je cesta pravdy.  (Cicero) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
105. Řeč pravdy je prostá.  (Seneca) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
106. Ó, jak velká je síla pravdy, která se sama o sobě brání proti lidskému důmyslu, lstivosti, zchytralosti a proti licoměrnosti všech úkladů!  (Cicero) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
107. Čas zjevuje pravdu.  (Seneca) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
108. Jak škodí často říkat pravdu!  (Phaedrus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
109. Luza je nejhorší vykladač pravdy.  (Seneca) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
110. Pravda, říkají, může velmi často strádat, potlačena však nemůže být nikdy.  (Livius) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
111. V horlivém sporu pravda se ztrácí.  (Syrus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
112. Víc záleží na mínění než na pravdě.  (Ulpianus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
113. Pravda sílí neunáhleným zkoumáním, nepravda chvatem a nejistotou.  (Tacitus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
114. Mluvit pravdu má neobyčejné výhody. Člověk si nemusí pamatovat, co kdy řekl.  (Chevalier M.) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
115. Zkoumáme-li všechny velké pravdy, zjistíme nakonec, že jsou jednoduché a snadno pochopitelné; pokud ne, nejde o velké pravdy.  (Hill Napoleon) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
116. Špatně zkoumá pravdu každý podplacený soudce.  (Horatius Q. Flaccus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
117. Pravda je nejvzácnější surovinou, přesnost nejlepším způsobem zpracování.  (Kisch) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
118. Kdyby pravda byla něčím vymyšleným, bylo by méně pravdy?  (Jünger) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
119. Každý pokřik, který se zvedne proti aforismům o lidské povaze, je strach z pravdy.  (Rochefoucauld) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
120. Vážíme si aforismu mimo jiné proto, že obsahuje poloviční pravdu. Je to neobyčejně vysoké procento.  (Laub) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
121. Každý pokřik, který se zvedne proti aforismům o lidské povaze, je strach z pravdy.  (Rochefoucauld) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
122. Každý pokřik, který se zvedne proti aforismům o lidské povaze, je strach z pravdy.  (Rochefoucauld) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
123. Každý pokřik, který se zvedne proti aforismům o lidské povaze, je strach z pravdy.  (Rochefoucauld) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
124. Lhát neznamená jen říkat to, co není pravda. Znamená to hlavně říkat víc než to, co je ve skutečnosti pravda.  (Camus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
125. Nad velké množství pravd je nám dražší povznášející klam.  (Puškin) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
126. Chceš být dobrý? Měj rád! Chceš poznat pravdu, trp!  (Musset) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
127. Je mi přítelem Platón, ale větší přítelkyní je mi pravda.  (Aristoteles) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
128. Pravda umožňuje pronikat do neznáma.  (Apollinaire Guillaume) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
129. Kdo se nenechá přemoci pravdou, bude přemožen omylem.  (Augustinus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
130. Básníci jsou lidé pravdy, jelikož pravda umožňuje proniknout do neznáma. A kdo by se odvážil tvrdit, že pro ty, kdož jsou hodni radosti, není krásné, co je nové.  (Apollinaire Guillaume) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
131. Jen ten v pravdě žije, kdo život zasvětí snaze a práci.  (Arbes Jakub) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
132. Nikdo z nás nevlastní absolutní pravdu. Pouze argumenty, protiargumenty a prostřednictvím výměny názorů lze doufat, že se pravdě více či méně přiblížíme.  (Adenauer Konrad) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
133. Nejedna pravda je pouze progresivním omylem.  (Koch) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
134. Jsou lidé, kteří, ač mají pravdu, přednesou své záležitosti tak zkomoleně a trapně, jakoby neměli pravdu.  (Bukofzer) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
135. Pravda není o nic méně tyranská než omyl. Pravda však vládne bez násilí, omyl s násilím.  (Waggerl) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
136. Kdo miluje pravdu, chce ji vidět. Kdo se jí bojí, ten ji už viděl.  (Kudzus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
137. Jsou dva druhy pravdy: pravdy triviální, pro něž jsou opačné názory naprosto absurdní, a pravdy hluboké, které se poznají podle toho, že jejich protikladem je zase pravda.  (Bohr Niels Henrik David) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]


Dnes je 16. 06. 2024
Svátek má Zbyněk
Zítra slaví Adolf

Další funkce
FORUM nové
Nápověda
TOP 10
Pro webmastery
Nehodnocené citáty
Pomoc

Kontakt
mongi@centrum.cz
muj-citat@poeta.cz
CHAT MP (nick Mon-gi)
ICQ: 108078007

PageRank
RSS

Tiskovky.info
Europoslanec Zdechovský navrhuje vytvoření evropské trollí farmy k rozvratu totalitarismu v Rusku
Lenka Helena Koenigsmark novou členkou dozorčí rady Y Soft

Optimalizováno pro rozlišení 800x600 a IE 4.0 a vyšší, NN 4.0 a vyšší
© WEB 2000 - 2005 Mon-gi, © GRAFIKA 2002 - 2003 Mon-gi & Deries, Verze stránek: 3.7.1