Stránky MŮJCITÁT byly integrovány pod domovský server Poeta.cz. Během 3 vteřin budete přesměrováni.


Zpět na hlavní stránku
Vítejte na největ‘ím českém serveru věnovaném citátům, aforismům a příslovím. Vítejte v ří‘i slovních kouzel!
Seřadit citáty podle
Autorů
Kategorií
Data přidání
Hlasování

Přidat
Citát
Zamyšlení
Námět, kritiku, názor ...

Administrátorská sekce
Vstoupit
Informace

Zasílání citátů e-mailem
Informace
Registrace

Vyhledávání

Seřazení citátů podle kategorií
V kategorii Politika je 109 citátů

1. Opozice - skupina, která zabraňuje vládě, aby nepropadla vražednému šílenství, tím, že ochromuje její činnost.  (Bierce Ambrose) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
2. Politika - rvačka kvůli zájmům, maskovaná jako zápolení kvůli zásadám.  (Bierce Ambrose) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
3. President - vedoucí osobnost malé skupiny lidí, o nichž - a právě jenom o nichž - je všeobecně známo, že žádného z nich masy jejich spoluobčanů nechtěly za presidenta.  (Bierce Ambrose) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
4. Rebel - zástupce nové nespravedlivé vlády, kterému se nepodařilo ji nastolit.  (Bierce Ambrose) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
5. Pirát - politik moře.  (Bierce Ambrose) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
6. Levičák vidí cestu ke spokojenému životu v sociální rovnosti a vysoké státní ochraně jednotlivce. Pravičák vidí cestu ke spokojenému životu v minimalizaci státní regulace, osobní nezávislosti a volné soutěži. Jenom já považuji za příčinu svého spokojeného života štěstí...  (Žantovský Martin) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
7. Lze čelit invazi armád, nelze čelit invazi myšlenek.  (Hugo) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
8. Byl jsem dlouho přesvědčován, že noviny jsou dělány jen proto, aby pobavily dav a poblouznily ho ve chvíli, kdy buď vnější síla anebo stranický duch nedovolují novináři říkat pravdu. Proto jsem je přestal číst.  (Goethe) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
9. V parlamentu nemluvíte za nás, jen se o nás dohadujete.  (Čapek Karel) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
10. Co nezakazuje zákon, to zakazuje stud.  (Seneca) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
11. Jestliže ti to myslí, věnuj se statistice. Jestli ne, věnuj se politice, nebo divadlu.  (Shaw George Bernard) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
12. Omluvte sníženou kvalitu některých poslanců. Vznikla z nedostatku moudrosti jejich voličů.  (Poláček Josef) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
13. Lepší a bezpečnější je jistý mír než očekávané vítězství.  (Livius) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
14. Nestálý dav své názory mění vždy při změně vládce.  (Claudianus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
15. Pokojná vláda zmůže i to, co nezmůže zuřivý boj.  (Claudianus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
16. Mír je nejlepší z věcí, které člověk mohl poznat; jeden mír je nad nesčetné triumfy.  (Italicus Silius) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
17. Nesvornost uvnitř národa je o tolik horší než válka vedena jednomyslně, o kolik je válka horší než mír.  (Hérodotos) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
18. Výhoda špatných politických systémů spočívá v tom, že nikdy nejsou schopny zkazit úplně všechno obyvatelstvo.  (Šimečka) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
19. Politikové znají z psychologie toliko kapitolu o náruživostech; proto úspěchy jejich slábnou a mizí s náruživostmi lidu.  (Neruda Jan) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
20. Válečné vítězství jsou jen nezbytnou podmínkou pro válečné vítězství v míru, jež je konečným cílem.  (Andrič) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
21. V politice dokonce i lid prohlédne lest a jemnosti; jen věci veliké a čisté jsou zde proto, aby je nikdo netušil.  (Paul Jean) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
22. Odpovědný politik musí střízlivě vystoupit proti nezdravým a neuskutečnitelným snům.  (Čapek Karel) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
23. Ať je císař velký jakkoliv, nebesům přece nevládne.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
24. Státníky jsou jen ti politikové a veřejní činitelé, kteří ve všem, co dělají, mají doopravdy na mysli zájem státu; těm je pravá politika jen jedna: harmonizovat v jeden celek menší celky, organizovat organizace, sjednocovat všecka úsilí; taková politika překračuje i hranice státu.  (Masaryk T. G.) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
25. Království je nejlepší anebo nejhorší forma státu podle toho, jaký je panovník.  (Vymazal František) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
26. Demokracie spočívá v tom, nechat ostatní vymluvit.  (Nenni Pietro) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
27. Demokracie je metoda, která nám zaručuje, že se nám nebude vládnout lépe než si zasluhujeme.  (Shaw George Bernard) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
28. Základem demokracie je závist.  (Rusell) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
29. Liberální demokracie je ten nejhorší způsob vlády, jaký znám. Až na to, že neexistuje žádný lepší.  (Churchill Winston) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
30. Demokracie je státní forma s nejnižší hladinou hluku.  (Madariaga Salvator de) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
31. Nejsnažší je vytvořit tvrdý řežim z měkkých poddaných.  (Lec) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
32. Marxismus je utopistická teorie v nejhorším slova smyslu, realizovatelná pouze prostřednictvím totalitní praxe.  (Goodwinová Barbara) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
33. Diktátor je vůdce národa, který dává přednost moru despotismu před cholerou anarchie.  (Neznámý autor) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
34. Všechny formy vlády mají jedno společné - každý z nich uplatňuje větší moc, než to existující podmínky vyžadují.  (Buser M.) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
35. Diktatura je státní forma, kde se všichni bojí jednoho a jeden všech.  (Moravia Alberto) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
36. Vrchol demokracie - chirurgové jsou voleni a nesmí bez rozhodnutí lidového referenda operovat.  (Laub) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
37. Utopisté jsou šťastní lidé, kteří se nikdy nedožijí uskutečnění svých snů.  (Laub) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
38. Národ nesnáší nic s takovou nevolí jako poplatek, který mu uloží cizí moc.  (Zweig S.) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
39. Vladař: "můj svobodný lid musí milovat svobodu."  (Laub) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
40. Nula je byrokrat: je-li nahoře, je výsledkem nula, ať je pod ní jakákoliv hodnota. Je-li dole, plodí nekonečno.  (Laub) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
41. Válka je hrozná, nepřípustná, ale ještě hroznější a nepřípustnější je otroctví.  (Čapek J.) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
42. Došel jsem k závěru, že politika je příliš vážná věc, než aby mohla být přenechána jen politikům.  (Gaulle Charles de) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
43. Politika v demokracii by byla celkem jednoduchou záležitostí, kdyby nebylo třeba stále znovu vyhrávat volby.  (Acheson Dean) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
44. Politika - to je občas sjezd, ale většinou slalom.  (Faure Edgar) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
45. Politik je člověk, kterého dobře platíme, aby nás stále přesvědčoval, jak se máme dobře.  (Kovačovič Pavle) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
46. Politik se nemůže zmýlit natolik, aby to nedokázal odůvodnit.  (Elka J. Z.) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
47. Revoluce - pryč se starými tyrany! Místo pro nové!  (Laub) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
48. Právo snít mají všichni, ale jen politici musí sny realizovat.  (Neznámý autor) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
49. Lepší vládnout v pekle než sloužit v nebi.  (Milton) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
50. Dobrá vláda je jako pravidelné trávení: dokud fungují, sotva si je uvědomujeme.  (Caldwell Erskine) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
51. Škoda, že jediní lidé, kteří by dovedli řídit národní hospodářství, sedí v hospodě u piva.  (Růžička) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
52. Není-li přítomen ministr, rozhoduje náměstek. Není-li přítomen náměstek, rozhoduje zdravý rozum.  (Callaghan James) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
53. Vlády trvají tak dlouho, dokud nízko zdanění občané se stačí ubránit těm vysoko zdaněným.  (Berenson Bernard) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
54. Demokracie je jediná společenská soustava, kterou lze demokratickou cestou odstranit.  (Laub) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
55. Demokracie bez veřejné informovanosti neexistuje a existovat nemůže.  (Gorbačov Michail Sergejevič) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
56. Organizovaná hrůzovláda dokáže vždycky dělat divy.  (Zweig S.) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
57. Poměry nedělá nikdy diktátor. Poměry dělají diktátora.  (Neznámý autor) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
58. Chytrý tyran by mohl svobodu myšlení klidně povolit. Těch pár poddaných, kteří by toho využili, nestojí za řeč.  (Laub) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
59. Pohrdám sice burzovními parazity, malými hráči, kteří každý den kupují a prodávají, kupují a prodávají, ale uznávám, že bez nich by burza nebyla burzou a bez burzy by nemohl existovat kapitalistický systém. Nejlepší příklad: Socialistickokomunistická vláda Francie dělala všechno, aby udržela burzu v optimistické náladě.  (Kostolány André) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
60. Čím více vláda dementuje nějaké eventuální opatření, tím určitěji je později přijme.  (Kostolány André) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
61. Ministr financí není nikdy dost dobrý, je buď špatný, nebo ještě více špatný.  (Kostolány André) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
62. Francouzský ministr financí Vincent Auriol jednou řekl, co by se občas mělo realizovat: "Uzavřu banky, zavřu bankéře!"  (Kostolány André) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
63. Jaká vláda je nejlepší? Ta, která nás učí, abychom si vládli sami.  (Goethe) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
64. Vedle bombardování je regulace nájemného nejúčinnější způsob ničení měst.  (Lindbeck A.) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
65. Násilnou vládu si nikdo dlouho neudržel, umírněná potrvá.  (Seneca) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
66. Ať konzul dbá o to, aby stát neutrpěl škodu.  (Cicero) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
67. Státníci si mohou získat přízeň lidu nejsnáze bezúhonností a skromností.  (Cicero) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
68. Všichni ochotně poslechnou, poroučí-li lidé hodní vlády.  (Syrus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
69. Kdo obratně slouží, drží si část vlády.  (Syrus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
70. Kdo mají na vládě podíl, těm nedá se důvěra žádná, sám chce panovat vladař.  (Lucanus Marcus S.) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
71. Hněv králů má vždy vážné důsledky.  (Seneca) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
72. Ty bys nevěděl snad, dlouhé že ruce má král?  (Ovidius) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
73. Za tyrany jsou označováni a považováni všichni, kteří mají trvalou moc v té obci, která dříve požívala svobody.  (Nepos) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
74. Špatným vládnutím se ztrácí nejvyšší moc.  (Syrus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
75. Nenáviděné vlády se nikdy neudrží dlouho.  (Seneca) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
76. Moc se snadno udrží těmi prostředky, jimiž byla na počátku získána.  (Sallustius) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
77. Vláda založená na nespravedlnosti nemá nikdy dlouhé trvání.  (Seneca) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
78. Ti, kteří se starají jen o část občanů a zbývající část zanedbávají, zavlékají do obce to nejzhoubnější, vzpouru a nesvornost.  (Cicero) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
79. Krátká vláda nešetří lid.  (Statius) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
80. Vlády páchají častěji zlo ze zbabělosti než z nadutosti.  (Borne) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
81. Vláda může existovat i bez práva, ale právo bez vlády nikoliv.  (Rusell) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
82. O vládci nesmíme mít žádný názor, pokud nevládne dvacet let.  (Seume) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
83. Totalitní stát může dělat velké věci, ale jednu věc udělat nemůže: nemůže dát dělníkovi v továrně pušku a říct mu, aby si ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška visící na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie. A je naším úkolem dohlédnout, aby tam zůstala.  (Orwell George) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
84. Revoluce se mohou prosadit násilím, ale udržet se mohou jedině dialogem.  (Camus) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
85. Jednoznačně směřujeme k demokracii, netvrdím však, že je to dobře. To, co vidím v této zemi (Americe), mě naopak přesvědčuje, že tento politický systém se pro Francii nehodí. Této síle však nejsme s to se ubránit. Nic ji nedokáže zastavit, a pokud ano, jen nakrátko.  (Tocqueville Alexis de) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
86. Nejnebezpečnější okamžik pro špatnou vládu nastává tehdy, když se začne liberalizovat.  (Tocqueville Alexis de) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
87. Základem demokratického státu je svoboda.  (Aristoteles) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
88. Poslední slovo - a to bych chtěl s obavou zdůraznit - mají vždy politici. Z tohoto důvodu je třeba na ně dávat bedlivý pozor. Hrstka politiků je totiž schopna zničit to, co vybudovaly celé generace národů.  (Adenauer Konrad) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
89. Uctíváme v každém člověku jednotlivce, kterého stvořil Bůh. Lidská důstojnost a svoboda jsou základem pro veškerou činnost ve státním aparátě, v oblasti hospodářství a kultury. V první řadě člověk a potom stát. V první řadě člověk a potom hospodářství.  (Adenauer Konrad) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
90. V Turecku bolševismus nebude, protože prvním cílem turecké vlády je dát lidu svobodu a štěstí.  (Atatürk Kemal) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
91. Vláda, která nestojí pod kontrolou opozice, se vydává v nebezpečí, že zpitomí definitivně.  (Adenauer Konrad) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
92. Z čeho žije Evropa? Evropa žije z milosti Spojených států. Tak to ovšem nezůstane na věky věkův. Příjde den a okamžik, kdy se Evropě podaří, postavit se na vlastní nohy.  (Adenauer Konrad) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
93. Abyste pochopili Evropu, musíte být buď génius, anebo Francouz.  (Albrightová Madeleine) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
94. Lid buduje socialismus, ale lidi na to kašlou.  (Berwid-Buquoy Jan) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
95. Vláda nereaguje na potřeby malého obyčejného člověka. Jak máte míň než 5 stop a 7 palců, svého kongresmana k telefonu prostě nedostanete.  (Allen Woody) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
96. Raději Hitler než Habsburk!  (Beneš Edvard) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
97. Vládcové si nikdy svůj trůn nezhotoví sami. Proto ani nevědí, jak je vratký.  (Waggerl) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
98. V této době je všechno politikou.  (Kierkegaard Sören) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
99. Politika kazí charakter.  (Sierke) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
100. Z politiky je možné si udělat povolání dvojím způsobem. Buď žít pro politiku, anebo žít z politiky. Protiklad není vůbec exkluzivní.  (Weber) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
101. Pokud nebude užitek stonásobný, neměňme žádný zákon. Pokud úspěch nemá být desetinásobný, neměňme žádný nástroj.  (Přísloví čínské) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
102. Kdo se věnuje politice, ten baží po moci - buď jako prostředku k získání určitého cíle (ideální anebo egoistický), anebo pro ni samotnou, pro prestižní pocit, že ji může uplatňovat.  (Weber) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
103. Mezi demokratizací a demokracií je takový rozdíl jako mezi vodou a vodkou.  (Berwid-Buquoy Jan) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
104. Již klasikové marxismu-leninismu věděli, že budování socialismu bude radostné, ale že to bude taková komická groteska, to nikdo netušil.  (Berwid-Buquoy Jan) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
105. Politik sedící na vrcholu moci tam není proto, aby se na druhé díval zpatra nýbrž proto, aby ukazoval cestu.  (Berwid-Buquoy Jan) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
106. Volby nic nezmění, jinak by byly již dávno zakázané. Tendence i nadále setrvává: Prasata se střídají, koryto zůstává!  (Berwid-Buquoy Jan) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
107. Komunismus nebyl nebezpečný tím, že byl lží, nýbrž, že byl polopravdou. Lež má krátké nohy, daleko neujde. Polopravda, oproti tomu, má zatraceně tuhý život.  (Berwid-Buquoy Jan) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
108. Jednota nebude dosažena řečmi a rozhodováním většiny v parlamentu, ale krví a železem.  (Bismarck) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
109. Absolutismus považuji za nemožnou věc.  (Bismarck) -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]


Dnes je 16. 06. 2024
Svátek má Zbyněk
Zítra slaví Adolf

Další funkce
FORUM nové
Nápověda
TOP 10
Pro webmastery
Nehodnocené citáty
Pomoc

Kontakt
mongi@centrum.cz
muj-citat@poeta.cz
CHAT MP (nick Mon-gi)
ICQ: 108078007

PageRank
RSS

Tiskovky.info
Europoslanec Zdechovský navrhuje vytvoření evropské trollí farmy k rozvratu totalitarismu v Rusku
Lenka Helena Koenigsmark novou členkou dozorčí rady Y Soft

Optimalizováno pro rozlišení 800x600 a IE 4.0 a vyšší, NN 4.0 a vyšší
© WEB 2000 - 2005 Mon-gi, © GRAFIKA 2002 - 2003 Mon-gi & Deries, Verze stránek: 3.7.1