Stránky MŮJCITÁT byly integrovány pod domovský server Poeta.cz. Během 3 vteřin budete přesměrováni.


Zpět na hlavní stránku
Vítejte na největ‘ím českém serveru věnovaném citátům, aforismům a příslovím. Vítejte v ří‘i slovních kouzel!
Seřadit citáty podle
Autorů
Kategorií
Data přidání
Hlasování

Přidat
Citát
Zamyšlení
Námět, kritiku, názor ...

Administrátorská sekce
Vstoupit
Informace

Zasílání citátů e-mailem
Informace
Registrace

Vyhledávání

Seřazení citátů podle autorů
Od autora Rochefoucauld je zde 92 citátů

1. Skromnost zvyšuje důstojnost a omlouvá prostřednost.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
2. Do každého období života vstupujeme jako začátečníci a navzdory našemu počtu let chybí zkušenosti.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
3. Spory by netrvaly tak dlouho, kdyby chyba byla jen na jedné straně.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
4. Nové známe získáváme rádi, proto, že nás ještě neznají a budou nás obdivovat víc než ti staří, kteří nás znají.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
5. Nikdy není tak obtížné mluvit jako tehdy, když se stydíme za své mlčení.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
6. Mýlí se ten, kdo si myslí, že se bez každého obejde, ale kdo si myslí, že se nikdo neobejde bez něho, mýlí se ještě víc.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
7. Slovy můžeš zatajit co chceš. Skutky tě prozradí.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
8. Je snazší být moudrým pro ostatní než pro sebe.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
9. Jen po nemnohém bychom prahli, kdybychom dokonale znali to, co si přejeme.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
10. Není počestných žen, které by tím nebyly už dlouho znuděny.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
11. Člověk, který se nemůže pochlubit ničím jiným, než svými vznešenými předky, má podobu bramboru: jeho lepší část je pod zemí.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
12. Většina našich chyb se spíše dá omluvit, než prostředky, kterými se je snažíme utajit.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
13. V odloučení slabé vášně chřadnou a silné mohutní.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
14. Chyby lze vždy prominout, pokud máš sílu se k nim přiznat.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
15. Kdybychom byli bez chyb, nezpůsobilo by nám takovou radost odhalovat chyby druhých.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
16. Jestliže chcete získat nepřátele, napartujte se před svými přáteli. Ale jestliže chcete získat přátele, nechte je, ať se mohou sami před vámi blýsknout.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
17. V nesnázích i těch nejlepších přátel nacházíme vždycky něco, co nám dělá dobře.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
18. Ze všech našich vad nás nejvíce zesměšňují ctnosti, které předstíráme.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
19. Je těžké milovat někoho, koho si nevážíme, ale stejně těžké je milovat toho, koho si vážíme mnohem víc než sebe.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
20. Rady dávat smíte, ale nikomu nevnucujte postupy.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
21. Člověk světa znalý dovede zakrýt své vzdělání.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
22. Jsou ženy, které neměly ani jedno milostné dobrodružství. Ale zřídka se najde žena, která by měla jen to jedno.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
23. Snadno promíjíme přátelům chyby, pokud jimi nepostihují nás.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
24. Ženy při první lásce milují svého milence, při dalších láskách už jen samo milování.   -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
25. Nepřístupnost žen je jen vytříbený doplněk jejich půvabu.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
26. Svou pravou lásku si člověk uvědomí nejlíp, když se vrací ze záletů.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
27. Nejlepší cesta, jak být oklamán: považovat se za chytřejšího.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
28. Mnoho lidí se domnívá, že myslí, ač jenom řadí své představy.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
29. Žena je jako lilie - jemný muž se jí neodváží dotknout, ale přijde osel a sežere ji.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
30. Každý si naříká na slabou paměť, ale nikdo ne na slabou inteligenci.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
31. K podrazům se uchylují jen málo schopní.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
32. V žárlivosti je víc sebelásky než lásky.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
33. Nikdy se člověk nezesměšní svými vlastnostmi, které má, jako těmi, které předstírá.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
34. Tělesná práce osvobozuje od duševních bolů.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
35. Všichni máme dostatek síly, abychom unesli neštěstí druhých.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
36. Největší zázrak lásky spočívá v tom, že se člověk na čas přestane ohlížet za jinými.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
37. S nedovyléčenou láskou se znova zamilujeme spíš, než jsme-li už zcela zdrávi.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
38. Vzpírat se lásce předem je často větší trýzeň než její muka potom.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
39. Klame sám sebe, kdo čeká za dobrodiní vděk, poněvadž vznikla nepřeklenutelná propast mezi polichoceným svědomím toho, kdo dává, a pokořeným sebevědomím toho, kdo přijímá.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
40. Když nás opustí přátelé, najdeme na nich nesnesitelné vlastnosti.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
41. S opravdovou láskou je to jako s duchy, každý o nich mluví, ale kdo je viděl?  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
42. Rozumný muž může být zamilován jako blázen, ale ne jako hlupák.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
43. Starci rádi udílejí dobrá ponaučení, aby se utěšili nad tím, že už nemohou dávat špatné příklady.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
44. Lepší nudný přítel než příliš zábavná přítelkyně.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
45. V milování jde podvod skoro vždy dále než nedůvěra.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
46. Je nemožné podruhé milovat to, co jsme milovat přestali.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
47. Žárlivost se vždy rodí s láskou, ale vždycky s ní neumírá.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
48. Štěstí a neštěstí lidské nezávisí pouze na lidské povaze, nýbrž také na osudu.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
49. Někteří lidé by se nikdy nezamilovali, kdyby jakživi neslyšeli o lásce.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
50. Genialita těch nahoře spočívá obvykle v tom, že své soukromé lži dovedou prezentovat tak, že se stanou veřejnou pravdou.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
51. Přílišná dobrotivost nás snadno uvrhne do otroctví.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
52. Jak má člověk vědět, co chce od budoucnosti, když neví přesně ani co chce v přítomnosti?  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
53. Jakmile nás hlupák pochválí, už se nám nezdá tak hloupý.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
54. Člověk opravdu chytrý umí svou chytrost skrývat.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
55. Přílišná chytrost je nepravá vytříbenost, pravá vytříbenost je zdravá chytrost.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
56. Často bychom se styděli za své nejušlechtilejší skutky, kdyby bylo vidět pohnutky.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
57. Lidé se chvástají velkolepými činy, i když za ně nemohou jejich velkolepé plány, nýbrž jen náhoda.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
58. Ani celá armáda těch, kteří mluví, nezmůže jednoho, který jedná.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
59. Pro malé činy je škoda i slov.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
60. I když nedůvěřujeme lecčemu, co nám lidé povídají, přece jen si myslíme, že nám říkají víc pravdy než všem ostatním.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
61. Důvěra dává rozmluvě víc než inteligence.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
62. Víc krutostí než zloba napáchá sobeckost.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
63. Koketnost je základ ženské povahy, všechny ženy ji ovšem neuplatňují, protože některé jsou na to moc hloupé a jiné moc chytré.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
64. Jestliže se milenci spolu nikdy nenudí, je to proto, že stále mluví jen o sobě.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
65. Naděje a obava jsou nerozlučné.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
66. Spíše se zřekneme dosažitelného poznání než nedosažitelné touhy a nadějí.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
67. Ať si jsou naděje klamné, ale aspoň nás provedou životem po růžových cestách.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
68. Naši nepřátelé jsou rozhodně blíž pravdě se svými úsudky o nás než my sami.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
69. Pouze velkým lidem přísluší mít velké chyby. A každý má představy o své velikosti.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
70. Skromností se ještě nikdo neomezil ve ctižádosti. Skromnost a ctižádost se totiž nikdy nevyskytují u jednoho člověka pohromadě.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
71. Srdce udělá vždy čáru přes rozpočet rozumu.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
72. Naše závist trvá vždy déle než štěstí těch, jimž závidíme.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
73. Některý zlosyn by byl méně nebezpečný, kdyby v něm nebyla i dobrota.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
74. Bylo by na čase, aby se nevina těšila stejné pozornosti jako zločin.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
75. Krádeže a hrdelní zločiny je nutno páchat ve velkém, pak dostanou nevinné a dokonce úctyhodné jméno.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
76. Nejčastěji se mýlí ti, kdo nepřipustí, že by se kdy mohli mýlit.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
77. Ať už filosofové hlásali životní angažovanost nebo únik, šlo jen o jejich vlastní gesto, a netřeba se o tom dohadovat víc než o barvě vázanky.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
78. Zklamat se není taková hanba jako nedůvěřovat.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
79. Až na neobyčejné velikášství bývají hrdinové ze stejného těsta jako obyčejní lidé.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
80. Lakota je více protikladem spořivosti než štědrosti.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
81. Slávu velkých lidí vždy měříme prostředky, kterými ji dosáhli.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
82. Kdo se nechá oklamat naší lstí, nepřipadá nám zdaleka tak směšný, jako si připadáme my sami, když se necháme obelstít někým jiným.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
83. Pokud milujeme, odpouštíme.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
84. Každý pokřik, který se zvedne proti aforismům o lidské povaze, je strach z pravdy.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
85. Každý pokřik, který se zvedne proti aforismům o lidské povaze, je strach z pravdy.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
86. Největší ctižádost je taková, která se ani v nejmenším neprojeví, dokud je nemožné dosáhnout cíle.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
87. Každý pokřik, který se zvedne proti aforismům o lidské povaze, je strach z pravdy.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
88. Příroda nás moudře vybavila domýšlivosti, aby nás ušetřila bolestného poznání vlastní nedokonalosti.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
89. Každý pokřik, který se zvedne proti aforismům o lidské povaze, je strach z pravdy.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
90. Maličkosti zraňují jen malé lidi.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
91. Největším zázrakem lásky je to, že léčí samolibost.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]
92. Závist je nesmiřitelnější než nenávist.  -3 -2 -1 +1 +2 +3 [i]


Dnes je 16. 06. 2024
Svátek má Zbyněk
Zítra slaví Adolf

Další funkce
FORUM nové
Nápověda
TOP 10
Pro webmastery
Nehodnocené citáty
Pomoc

Kontakt
mongi@centrum.cz
muj-citat@poeta.cz
CHAT MP (nick Mon-gi)
ICQ: 108078007

PageRank
RSS

Tiskovky.info
Europoslanec Zdechovský navrhuje vytvoření evropské trollí farmy k rozvratu totalitarismu v Rusku
Lenka Helena Koenigsmark novou členkou dozorčí rady Y Soft

Optimalizováno pro rozlišení 800x600 a IE 4.0 a vyšší, NN 4.0 a vyšší
© WEB 2000 - 2005 Mon-gi, © GRAFIKA 2002 - 2003 Mon-gi & Deries, Verze stránek: 3.7.1